top of page
Jutud 1.jpg

26. oktoober 2019

1. Valged ja Mustad Jumalad - Kadaka Jutud

Looja ja Jumal. Valged ja Mustad Jumalad.
Me oleme loodud jumalatele toidu valmistajateks. 
Millistele, kas Valgetele või Mustadele, sõltub juba meist endist. Kui inimene ei varasta, ei valeta - toidab ta Valgeid Jumalaid. Valged Jumalad annavad vastu meile kõrgsageduslikku energiat ehk informatsiooni. 
Mida rohkem anda Valgetele Jumalatele energiat, seda rohkem nad saavad seda sulle vastu anda. 
Ja seda suurem on ka sinu Vägi.
Kui kasvab Vägi, saab Inimene oma Tahet avaldama hakata.
Kui toita Valgeid Jumalaid, kasvab Eetika ja Inimene tõuseb Harmoonia tasemetel ülespoole ehk Inimene on Tõusus.

Kui toita Musti Jumalaid, on Inimene suletud Süsteemi(s) ehk toidab Surmakultust ja degradeerub. 
Inimene ei kiirga endast selliseid energiaid, mis toidaksid Valgeid Jumalaid ja ta on ära lõigatud Teadmistest ehk Valgete Jumalate kõrgsageduslikust energo-informatsioonist ja on määratud degradeerumisele. 

Rohkem valikuid siin pole. 
Täpsemalt kuula juba salvestust.

Jutud 2.jpg

28. oktoober 2019

2. Duaalsus ja New Age - Kadaka Jutud 

Inimene ja adamiit. 
Kali juga ajastu lõpp ja duaalsus.

Jutud 3.jpg

29. oktoober 2019

3. Südames olemine - Kadaka Jutud

"Südames" olemine. Teadvus ehk suunatud Tähelepanu. Kolme keha tasandid. Kuidas "liikuda" Teadvusega erinevatesse kehadesse. Kolm Ego keha.

Kadaka Jutte vestab Ants Pilveading 1

Jutud 4.jpg

30. oktoober 2019

4. Biomehaanika - Kadaka Jutud

Biomehaanika. Eeter-torsioonväljad. "Elus" ja "surnud" Spas. Millest sõltuvad Inimese võimed. Mõte ei "teki" ajus.

Jutud 5.jpg

9. november 2019

5. Jehoovatunnistajad ja Hingelepingud - Kadaka Jutud

Käisid jehoova-jahve-saatana tunnistajad ja mida nad rääkisid. Hinge mahamüümise Leping. Ristimine pole lõplik Hinge mahamüümise leping ja selle Lepingu saab tühistada lahtiristimisega. Hing müüakse maha verelepinguga ja Hinge tagasi ei saa. Hing läheb kütteks ehk lammutamisele. 
Hinge omanik Inimene kaotab sellega oma Igavese Elu ja suur töö läheb kaduma.
Käib jaht Hingedele ning musta maagiaga pimestatud ja Loojast, Allika infobaasist ära lõigatud Hinge on Pimedusel võimalik ära petta ja temaga Leping sõlmida. 
Ole Inimene ja jää Inimeseks.
Ole Valgus, loo Valgust ja jaga Valgust!

Jutud 6.jpg

11. november 2019

6. Reptiilid, deemonid ja larvid  - Kadaka Jutud

Kes on Inimesed ehk Valge rahvas, adamiidid ehk maorahvas, deemonid, larvid. Kuidas saab teha vahet, kes on su kõrval. 
Milliseid käitumismustreid esineb erinevatel inimese alamliikidel. 
Miks tuleb vabaneda deemonitest ja ennast puhastada.

Jutud 7.jpg

11. november 2019

7. Elus maailm ja surnud maailm - Kadaka Jutud

Kes on Inimesed ehk Valge rahvas, adamiidid ehk maorahvas, deemonid, larvid. Kuidas saab teha vahet, kes on su kõrval. 
Milliseid käitumismustreid esineb erinevatel inimese alamliikidel. 
Miks tuleb vabaneda deemonitest ja ennast puhastada.

Jutud 8.jpg

16. november 2019

8. Elus inimene ja "surnud" inimene - Kadaka Jutud

Elus Inimene on kehastunud Looja, tal on Hing ja Vaba Tahe.
Surnud inimene ehk adamiit ehk maorahva esindaja ei oma Vaba Tahet, ei loo ja teda juhitakse jäiga programmi alusel. 
Kuu programm ehk orja programm.

Teadmised - Tead(ma)-M(ina)-Ise= Mina Tean.
Tarkused - Tar-Ku-S ehk Thor-Ku(u)-S. 
Uurige järgi, kes oli Thor. Siia ritta sobivad kõik -tor-id. 
Konstruk-thor, direk-thor, au-thor...

Mõttekujund on Inimese loomiseks vältimatu. 
Mõttekujundi abil saab Inimene Universumilt informatsiooni ja annab ka Universumile tagasisidet. 
Kui mõttekujund kaob - kaob Inimese side oma Hingega ja sellega kaob ka Inimene.

Lääne maailmas on inglise tehiskeel teinud mõttekujundiga üks:null. 
Kui Loovus on kadunud - järgneb kiire degradatsioon.

Vene keeles on veel säilinud mõttekujundile vajalik atribuutika ja seega Inimene saab ka Hinge kaudu oma Vaba Tahet avaldada.  
Kui Inimene allub mustadele maagiasüsteemidele: TV,meedia, haridus, teadus jne. kaotab ta Tahte, võimaluse olla Looja ja ka oma Inimlikkuse, sest temast ei voola vabalt enam läbi Armastus ehk Universaalne energo-informatsioon.

Jutud 9.jpg

18. november 2019

9. Vägi - Kadaka Jutud

Tahe. Vastutus. Looming. Inimese Harmooniataseme alus on Eetika. Jõu paneb liikuma VAID Informatsioon. Vägi hakkab kasvama Inimesel vastutama hakates, misjärel saab temast täiskasvanud Inimene. 
Sinnani on ta laps, imik, kes võib valetada, varastada ja teha muid lollusi, mida ei tee mitte kunagi täiskasvanud Inimene. 
Kuidas Inimene loob emotsioonide abil kasutades oma Tahet
Positiivse psiiväljaga Inimene ja negatiivse väljaga kodanik Ori.
Kali jugast saab Satya juga - kas sina oled selleks valmis?

Jutud 10.jpg

23. november 2019 

10. Armastus on elu -Kadaka Jutud

Me nimetame "midagi" elusaks siis, kui temas on Armastus. Ja surnuks siis, kui temas on vähe Armastust ehk Elu. 
Armastus on Kõrgema Korrastatuse aste, kuhu mahuvad kõik Harmooniad. 
Armastus kannab Mõtet ehk Loojat, mis mõjutab lainet ehk sagedust, andes sellega lainele ehk mateeriale uue kvaliteedi.

Jutud 11.jpg

26. november 2019

11. Tajud. Kuhu kaob jõud. Töö iseendaga - Kadaka Jutud

Räägime Inimesest kui terviklikust, 10-dimensioonilisest olendist, kes asub 16-dimensioonilise Inimese ja 3-dimensioonilise adamiidi vahel. 
Valguse ja Pimeduse toimimise seadused.
Kes on Hindaja ja kes on Vaatleja?
Lihtsad sammud Inimeseks olemise alustamiseks.

Jutud 12.jpg

1.detsember 2019

12. Karma. Saatus. Kuidas puhastada karmat.  - Kadaka Jutud

Inimene saab aru oma jumalikust päritolust. Tal on olemas kõik jumalikud omadused, kuid tal puudub Kogemus. 
Tunnete väljenduse ehk Emotsiooni saab Inimesele anda ainult elusolend, kes elab JUBA planeedil Maa, sest Hingel endal Emotsioonid puuduvad. 
Teadmisi hoitakse Vaimus ja Kehas. 
Tuleb mõista, et Elu on õppetund. 
Iga eluline situatsioon on kas Õppetund või Eksam. 
Kui te üldse aru ei saa, mis toimub - siis see on Õppetund. 
Kui sama situatsioon kordub, siis järelikult sa veel ei mõistnud seda ja sa pead seda olukorda õppima valitsema ehk tuleb anda Eksam nendes Teadmistes, mis sul juba on. 
Teadmistest saab Kogemus siis, kui sa lased selle läbi oma Loomingutsüklist.

Jutud 13.jpg

8.detsember 2019

13. Karma 2. osa - Kadaka Jutud

Valguse Inimese teadvuse tasandid: Alateadvus, Teadvus, Ületeadvus, Üliteadvus. 
Kus nad asuvad. Karma reeglid. Kus me oleme ja kuhu läheme. Mõttevormide loomine. Teadmiste omandamine.
Harjutus peegliga. Kuidas taastada eneses Vaimu ja Hinge koostöö.

Jutud 14.jpg

15. detsember 2019

14. Mis on kaitse. Kuidas ennast kaitsta - Kadaka Jutud

Minu asi pole anda teile teadmisi, minu asi on panna teid mõtlema. Kui te mõelda ei suuda, siis ei aita teid ka Teadmised.
Teadmised on inimese pärisosa ja tema ühendus Loojaga.
Teadmised ei vedele kusagil. Teadmised on inimese sisemine protsess, sisemine areng, tema Olemus ehk TEADMINE.
Inimesed peavad kokku hoidma, sest kaks Inimest panevad teineteist särama.
Kuidas me aga oleme nii rumalaks jäänud? 
Kõigepealt, kool peaks olema õppeasutus, aga on kasvatusasutus, kus kasvatatakse orje, sisestades neile maffiateadlaste poolt väljamõeldud valesid nende maailmapildi tagurpidi keeramiseks.
Kõik algab tegevusetusest. Meid õpetatakse olema tegevusetud. 
Tööl käimine ongi tegevusetus. 
Teleka vaatamine, raadio kuulamine, ajalehed, kogu meelelahutus ongi tegevusetus.
Tegelikult on Teadmised töö iseendaga. 
Esmalt tuleb saada aru, miks sul puudub ligipääs infokanalitele. 
Siis tuleb hakata end puhastama ja viia oma alusmatemaatika ehk Elu muusika korrelatsiooni Looduse omaga.
Kui kaitse on nõrk, siis see näitab, et sinu hoiakud on valed ja sind pole võimalik kaitsta. 
Kaitse puhul on oluline ka ohtu märgata. Täna enamik inimestest ei märka teispoolsuse olendeid, musti tegelasi, deemoneid ja peavad kasutama näiteks kasside-koerte abi, kes veel näevad ja kaitsevad nende eest. 
KAITSE – kui teha omale n-ö tugev kaitse, tähendab see vaid seda, et te piirate informatsiooni, kogemuste ligipääsu endale.

Jutud 15.jpg

16. detsember 2019

15. Elus keel ja surnud keel - Kadaka Jutud

Ma nimetan kõiki keeli, mis tekitavad nende kõlas valdavalt vastupäeva pöörise eetertasandil - surnud keelteks ehk reptiili keelteks. 
Need loodi hiljuti ja kindla eesmärgiga pidurdada maha Inimese ajutegevus ja solkida ära Inimese võime eristada, luua ja vastu võtta Hinge tasandilt mõttevorme ehk suhelda Universumiga ja olla Looja. Vastupäeva pööris tekitab ka depressiivsust ja degradeerib. 

Üks põhjustest on see, et sõnad, mis lõpevad konsonandiga ehk suletult, on vastupäeva pöörise loojateks. 
Kõik sõnad peavad lõppema täishäälikuga ja keeled on tegelikult silbilised: algavad silbid kaashäälikuga ja lõpevad täishäälikuga, kahetähelised. 

Teine aspekt on kaks konsonanti kõrvuti, mis tekitab helilise vastupäeva pöörise. Seepärast näiteks vene keele teadlikud kasutajad väldivad seda tekitatud moonutist ja energialeket sellega, et ütlevad välja selle konsonandiga seotud silbi. 

Kolmas aspekt on rõhuline silp sõna alguses, mis loob vastupäeva ehk neelava pöörise, mis muudab inimest energeetiliselt madalsageduslikumaks. 
Samas rõhk viiduna sõna lõppu tekitab päripäeva eetervoo ehk tõstab inimest energeetiliselt.

Egregor.jpg

19. detsember 2019

16.Räägime Egregorist - Kadaka Jutud

Maailm kui egregoridest koosnev kärgteadvus. 
Kirjeldame erinevaid egregore, kuidas nad tekivad, kuidas nad kaovad ja kuidas neid "elus" hoitakse.

Ilmapuu.jpg

27. detsember 2019 

17. Inimene kui Ilmapuu 

Inimese ja Maa Ilma ja Ilma-Puu seos YinYang sümboliga. 
Mis on YinYang sümbolis valesti. 
Kuidas on Ilmade paigutust võimalik mõista YinYang sümbolit aluseks võttes, "parandatud" YinYang sümbolit.
YinYang sümbol seletab ära Ilmade omavahelised seosed, üleminekud ja palju muud.

Mees Naine.jpg

3. jaanuar 2020

18. Mees, Naine, laps ja suhe

Loojal on tulemused, orjal on ike.
Inimese ainus mõte olles planeedil Maa on avalduda inimesena, seejärel jumalana, seejärel Loojana.
Praegu segatakse tal täielikult seda olemast ja taandatakse ta taimeteadvusega adamiidi tasemele.

Kui pead keha enda omaks ehk pead ennast kehaks, oled keha-Teadvuses ehk keha Illusioonis.
Ja siis sa pole Looja ja sa asendad elamise Inimesena seksi, spordi, ego, karjääri, sõltuvuste ja muude põgenemistega. Sinu missioon inimesena on läbikukkunud.

Kui inimene on teadvel, saab temast hinnanguteta Vaatleja ja ta on Keskmes ehk keskel. Ta ei klammerdu minevikku ega jookse tuleviku järgi, vaid on keskel, kus on mateeria ja energoinformatsioon ja kus ta saab lahendada asju kõrgemate aspektide ehk Loojate läbi. Kõrgemad aspektid rakenduvad ja aitavad luua parimaid kombinatsioone harmoonias.

Ratsionaal ei orienteeru hästi harmoonias. Keskmest väljas inimene ei saa abi, energiat, infot ja sellega kaasnevad alati madalsageduslikud tüübid, kes tema Elu-energia ära tarbivad.

Laps sünnib isa ja ema harmooniate ülimuslikkuse printsiibil - see tähendab, et ta ei saa olla kvaliteedilt kõrgemal tasemel kui on tema vanemad.

Puhastada tuleb 
1) füüsiline keha (Javi) - parasiitidest, seentest, šlakkidest, 
2) astraalkeha (Navi) - larvidest, deemonitest,
3) eetertasand (Slavi) - Karmast.

Valgustumine.jpg

18. jaanuar 2020

19. Valgustumine - Kadaka Jutud

Mis on Valgus, kes on Valgus, kes on Tume junn...
Olulisi Inimesi on väga vähe, kes Protsesse otseselt mõjutavad. Kuid ebaoluliste arvamus pole oluline, sest läbi nende mõjutatakse protsesse, mis on kasulikud vaid vastaspoolele. 
Inimene on Valgusolend, sest tal on Valguskeha ehk Hing ja ta toodab plasmat ehk Valgust. Inimene suudab toota jämemateriaalsest chi-st peenmateeriaid ehk luua mateeriat ja sellest mateeriat korrastades ehk harmoniseerides luua Ilmasid. 
Mis on Valgus? 
Ja mis on Pimedus? 
Valguse ehk Elu ehk Armastuse määr on erinev ja kui Valgust on n-ö vähe, siis seda olukorda me nimetame Pimeduseks. Kuid ilma Valguseta ei ole Pimedust olemas. Pimedus muutub oluliseks siis, kui seda saab liiga palju ja see kustutab meis Inimese ära. See juhtuski Kali juga ajastul.
Nüüd on Satya juga - Uus Maailm, uued Reeglid, uued energo-informatiivsed sagedused ja kõik see toetab ja soodustab Inimese peamist omadust - Tõusu Valguse suunas.

Lapsed.jpg

28. jaanuar 2020

20. Lapsed- Kadaka Jutud

Kuidas lapsest saab täiskasvanud sombi ja kuidas seda vältida.
Laps kui Valge rahva esindaja, jumalik Olend ehk Looja. 
Mida tuleks silmas pidada, et lapsest kasvaks Looja, mitte sombi, ühiskondlik tühjaks pigistatud sidrun ehk Ori. 
Ühiskonna psüühika kunstlik nakatamine. 
Millised on 8 inimlikkuse hävitamise tehnikat.

Hingestatus.jpg

09. veebruar 2020

21. Hingestatud, Inimeseks olemise Võime

Mis teeb meist Inimese ja mis hoiab meid alles Inimesena.
Kuidas meid degradeeritakse, kasutades keele degradeerimist ja ka teisi vahendeid. 
Kas on võimalik olla Inimene ja jääda Inimeseks täna. 
Räägime lastest ja nende võimalustest avalduda Inimesena.
💥
Ole Valgus, loo Valgust, jaga Valgust!
💥❤️

Kuhu suunata oma elu.jpg

16. veebruar 2020

22. Kuidas ja kuhu suunata oma elu - Kadaka Jutud

Me liigume Kali ajastust Satya ajastusse. 
Me nimetame Uueks Inimeseks Inimest, kelle parameetrid võimaldavad tal läbida Ülemineku Kvantnihet. 
Mida tuleb teada ühe ajastu üleminekul teiseks ja kust leida Teadmisi tegutsemiseks.  
Mida tuleb puhastada ja milleks.
Mis tähendab Palve ja kas see on seotud religiooniga.
Kuidas kasutada Palveid negatiivsete iseloomujoonte kaotamiseks.
Kuidas luua ise Palve nii, et see töötaks sinu erinevate ülesannete ja eesmärkide lahendamise nimel. 
---------------------------------------------------------------------------------
Kuidas luua isiklik Palve, Lev Klõkov:
💥❤️🌞
https://www.facebook.com/levklykov/posts/880353548988826

töö hingega.jpg

23. veebruar 2020

23. Kuidas käib töö hingega - Kadaka Jutud

Karma on haigused, Karma on Saatus ja Karma on ka juhtimise programm, mis on laaditud iga Inimese Teadvusesse, mille kaudu Inimest juhitakse. 
Kuid Inimene peab ennast ise juhtima, st ta peab olema vaba algselt Vaba Tahte planeedil. Võõrast juhtimisest tuleb aga vabaneda. 
Karmaga käib koos Saatus, läbi mille samuti juhitakse Inimest. Normaalses maailmas pole Inimesel haigusi, Saatust ega Karmat. Kuid Põrgus on. 
Kui Inimesel on kasvõi 1 negatiivne iseloomujoon, on ta pooleldi deemon ja ta pole veel väljunud Põrgust.
Surma hetkel lahkub Inimese kehast Vaim ja koos Vaimuga see osa, mille nimetus on Intellekt. Hing jääb veel kehasse. 
Kehatu osa Hingest lahkub kehast kolmandal päeval. 
Hinge kehaline osa jääb kehasse igavesti. Seepärast koht, kuhu maetakse Inimene, omandab selle Inimese Hinge energeetika. See on Energia. 
Kuid Vaim pole Energia. Vaim on Elus Substants, Elus Aine.
❤️
Lisaks annan veel paar tehnikat: 
1) kuidas töötada Hingega pärast Palvete lugemist, 
2) kuidas teha "Rännakut" 
3) kuidas hoida eemal öiseid Une "külalisi".
🌞
4 Palvet negatiivsete iseloomujoonte kaotamiseks:
💥
https://www.dropbox.com/s/aae1w4ub7gkkmkd/negatiivsete%20iseloomujoonte%20palved.pdf?dl=0&fbclid=IwAR2gKgGDYZ03Hdy_6jrZ4G1vWOxOChzl5Tq0I9JBZPy0BLwJ-jfWWvIykOw
🌞
Solnushka.pdf
https://www.dropbox.com/s/64jj4dyqsbg1ztb/Solnushka.pdf?dl=0
❤️
"ОСВОБОЖДЕНИЕ СОЗНАНИЯ" СО СБОРНИКОМ МОЛИТВ
https://edinoeznanie.com/knigi/osvobozhdenie-soznaniya-so-sbornikom-molitv.html?fbclid=IwAR0JWZ0-DZ5Yp1U9lVzmH0noccYNAHfs5upKrYBZwZBtBR-gdaR0bBYlXzw
❤️

Tikandid.jpg

01. märts 2020

24. Valge rahva Väekiri - tikand. Talismanid, ohutised.

VÄEKIRI
Kaitse perele ja Hõimule loovad naised, kes meisterdavad hingestatud käsitööna Väekirja, valmistades riideid, mis kaitsevad ka peenkehasid, hoides koldes Tuld, teades maagiat ja olles Kohal.
Keda teema puudutas, loeb täpsemalt juba altpoolt, mõistes ka seda, et Valge rahvas on Üks, mitte eri koonduslaagrites elavad sombiund magavad eraldatud rahvad EHK orjad.
.................................................................
TIKITUD AMULETT
Tikandite ja meie esivanemate kasutatud kaunistuste tähenduste kohta on meieni jõudnud väga vähe teavet. Amuletil polnud ehte kujul mitte ainult esteetiline roll, vaid see kaitses ka väljastpoolt tulevate negatiivsete mõjude eest.
Tikandid tikiti just nendele keha katvatele rõivaosadele, mille kaudu meie esivanemate sõnul võisid kurjad jõud inimese kehasse ja Hinge tungida. 
Kaitsemustrid tikiti käistele, kätistele, seeliku äärele, kaelusele. Kangas ise oli kurjade vaimude jaoks läbitungimatu. Tikandid tehti peamiselt punase niidiga - see värv suurendab energiat.

Selgub, et väikesel nõelal on omadus tõmmata ligi ja lasta endast läbi kosmose energiat. Aasake aga loob keerisvoolusid, mis pöörlevad nagu tornaadod ja loovad tugeva biovälja. Seejärel valgub see energia välja kõigist esemetest, mida nõela ots on puudutanud. Siit algab tõeline maagia.
Ei usu? Aga asjata, seal just seal, nõela otsas, on kõik nõela tervendavad omadused peidus. Kuid selle elegantse ja lihtsa eseme abil ei saa inimest ainult ravida. Pole ime, et voodoo mustad maagid kasutasid nõela vahendina, mis kandis edasi haigusi ja surma. Ja ka kurikuulus Surematu Kaštšei ei varjanud oma surma kuskil mujal kui nõela otsas ...

Enesekehtest.jpg

15. märts 2020

25. Enesekehtestamine. Põhjuse-tagajärje lõks. 

Kui sul on hirm, siis sa oled häälest ära, sa oled ebakõlas ja sa ei ela oma Elu. Ja seda teavad Hirmu marketingi läbiviijad väga hästi ning kasutavad väetute kahejalgsete lollitamiseks pettustega mass pommitamist. 

Koroona gripiga sarnased toimed on näiteks teada 5G kiirgussageduste puhul.

KÕIK ALGAB VASTUTUSEST, ISIKLIKUST VASTUTUSEST.
Vastutust kandvate Inimeste vahel tuleb luua koostöö ehk Kogukond ja elusad toimivad Kogukonnad peavad end jällegi ühendama Tervikuks ehk Elusorganismiks, kes on ühendatud Maaga, Maa kristalli Logosega ja Taevastega. 

Kui teil tekib Vastutus, siis tullakse ka teile appi, teie taha ilmub jälle Teie Hõim ehk Sugukond, teile tulevad appi Valged jumalad, Loodusjõud ja te hakkate jälle elama nii nagu seda suudab teha vaid Inimene. Oleks aeg? Ei selleks pole aeg, vaid selleks on VIIMANE VÕIMALUS. 

MIS ON ELU MÕTE? 
Kogemus ja Rahulolu. Vaim tuleb siia saamaks kogemust Loojale ja Hing peab olema rahul, sest kui Inimene teeb neid asju milleks ta kehastus siia, siis saab ta oma tegevustest rahulduse, tekib rahulolu tunne ehk ta elab siis Elu. Enne seda ta ei elagi, vaid on siin kui parasiit. Kolme S-i parasiit.
Ja parasiit on kogu aeg rahulolematu ja hirmul. Isegi ilma koroona viiruseta kardab ta kogu aeg midagi, sest tema Aeg on täiesti vale. Miks on meie Aeg vale?

Mustade peamine relv meie vastu on Aeg, nad varastavad meie Aja, köites meie tähelepanu oma tuhandes variatsioonis hüpnoosiprogrammi külge, lüpstes meist samal ajal kogu aeg energiat. 

Kui soovid oma ellu muutust, siis sa ei pea end väljendama Universumile, vaid sa pead väljenduma universumile sellena, mida sa soovid. 

Miks enamik millestki aru ei saa? 
Kogu informatsioon on pärit meie vaenlaselt, planeedi okupeerinud parasiitrassilt. 
Tema ka otsustab, mida sa loed, mõtled ja kas üldse mõtled. Kes kontrollib infot, kontrollib maailma.

Niisiis AEG on võti meile sissehäkkimiseks.

Meie Aja - inimese sisemise kella paigast nihkumisel käivitub sisemine korrigeeriv programm, mis on Hirm. Hirm näitab, et Teadvus tegeleb paigast nihkunud Aja õigeks korrigeerimisega! 
Sellest tekkivat ärevustunnet me nimetame Hirmuks.

Mustad manipuleerivad meid Minevikku või Tulevikku ja mitte olema Olevikus, kus õige Aeg taastab inimkeha optimaalse potentsiaali, töörežiimi, mille nimi on Vägi. 

Läbi psühhotraumade, psühhosomaatiliste manipulatsioonide liigub inimese Teadvus n-ö minevikku. tema Aeg pidurdub, sagedus langeb, mis tähendab, et igal juhul ta liigub Südame tasandilt 1.-3. chakra tasandile, st keha Navisse, kus asuvad manipuleerijad. 

Seepärast tuleb teha kõik, et olla Hetkes, olla Looja, leida Tasakaalu kese, et tekiks Vundament, kuhu rajada oma Elu. 

Peegelsüsteemid: 

Toimub psühhotraumade pseudo-objektistamine. 

Kuna psühhotrauma peidetakse Mustade poolt peegli taha, siis on vaja ankurdamiseks leida mõni muu objekt, selleks et luua poolsus, et energia hakkaks liikuma Inimeselt deemonile. Selleks luuakse suur valik nö Ankruid ehk pseudo-objekte, mida inimene asub raevukalt süüdistama ja eluenergia ahel inimene-deemon ongi loodud. 

Pseudo-objektid paigutatakse massimeediasse, kust igaüks valib objekti, millega samastuda, mille vastu tunneb viha, tülgastust, vastikust, mis paneb ta kannatama - loob Ohvri ja teeb temast lõputu reservuaari madalsageduslikule eluenergiale gavvah, mis on deemonite jaoks väga kõrge toiteväärtusega.

Pseudo-objektiks saavad poliitikud, meedikud, kirikutegelased, tulnukad jne.

Kui küsida inimese käest, mis on Elu mõte, siis ta tihti ei saa aru, mida küsiti. aga kui inimene ise ei tea, mis on tema Elu mõte, siis ta ise ei juhi oma Elu, sest siis teavad Inimese Elu mõtet vaid need, kes tema Elu juhivad.

Sel juhul Inimene tahab üht, aga teeb teist - see näitab, et ta on kaotanud kontrolli oma Elu üle ja on juhitav.

TEHNIKA : 
Mõttega pöörisvälja loomine.

Sõdalase_tee.jpg

24. märts 2020

26. Sõdalase tee - Kadaka Jutud

Sõdalane on Inimene, kellel on vastutus. 
Tal on vastutus eelkõige iseenda ees ehk selle Maailma ees, mille ta loob oma Õppetunniks. 
Tal on vastutus oma pere ees, oma Kogukonna ees, oma küla ees, oma Rahva ees. Ja selle vastutuse nimel on ta valmis surema, kuid mitte kunagi taganema. 
Ilma vastutuseta nö inimene on valinud vastutuse asemel õpitud abituse, sellega leppinud ja saanud ühiskonna täisväärtuslikuks vähirakuks, koormaks iseendale, oma lähedastele ja kogu planeedile. Selliseks on õpetanud ta parasiidid, kes niiviisi temalt ta Väe on röövinud.  
Inimesel on kas Vastutus või õpitud abitus. 
Kogukonnas on vastutus ja ühiskonnas õpitud abitus.

Teeme portaali.jpg

04. aprill 2020

27. Teeme loodusesse portaali, loome valgust. - Kadaka Jutud

Surmakultuse ajal oleme teinud kõik asjad valesti. Meid on pandud arendama seda, mis asub meist väljas, me oleme unustanud täielikult ära selle, kuidas end sisemiselt arendada ehk me teeme karjääri, kaevame ennast mudasse, degradeerume, selle asemel et arendada end hingelisest küljest ja liikuda ülespoole, mis on meie õige suund. Vana maailma hukkumisega lõppeb ka tehnokraatlik surmaühiskond ja saab tasapisi jälle meelde tuletama hakata seda, kes on Inimene, kuidas ta töötab ja mis selleks teha, et jälle saada Inimeseks.
☀️
Inimese arusaam sõltub sellest, kas ta on ühendatud Elu- või surmakultusega. Inimene on teadvusel, kui ta on ühendatud Loodusega või Looduga. Kui ta on ühendatud meediasse või surmakultusesse, on ta Inimesena tühi. Ta pole teadvel. 
💥
Aga lapsele ei tohi valetada – ei lasteaias, ei koolis, ei ülikoolis - sest see rikub ära temas Inimese. Lapse jaoks on kõige alumine keel, millesse ta juhtida - kvantväljaline, see on Hinge keel. Last ei tohi informatsiooniga ära rikkuda, vaid talle tuleb anda baas-Teadmisi, mis on muistendites, muinasjuttudes, legendides. 
☀️
Meie räägime Inimestest – need on need, kellel on Südametunnistus, mis annab Inimese olemusele inimliku mõõtme. 
💥
Samuti rünnatakse raevukalt sünnist surmani meie käbinääret, mis on üks Inimese algetest, läbi käbinäärme oleme ühenduses taeva-internetiga. Selle tagajärjel keskmisel inimesel pole Mälu ja tal puuduvad Teadmised, sellepärast ei saagi ta mitte kunagi mõista seda, mis toimub tema sees ja temast väljas.
☀️
4 peamist relva käbinäärme vastu: glüfosaat, alumiinium, fluoriid ja kiirgused - Mustade kingitused meile. Glüfosaat ja alumiinium moodustavad käbinäärme jaoks ülimürgise ühendi ja kiirgus avab vere-aju barjääri ja laseb kehas ringlevad mürgid ajusse. Fluoriid kaltsifitseerib käbinääret. Ja käbinäärme antennifunktsioon kaob.
☀️
Miks peaks inimene looma endale Portaali Loodusesse? Sellepärast et ta loob endale tema poolt valitud kohta kõrgsagedusliku samba, mis hakkab toitma seda ümbrust, sõltuvalt selle Portaali võimsusest, hakkab toitma selle inimese peenkehade struktuure, mis vajavad seda Valgust. 
Ehk - sa lood keskkonna, mis on sulle omane ja see on Valgus. Pimedus ei ole Inimese loomulik keskkond, sest pimeduses - mis tähendab vähe Valgust - hakkab Inimene degenereeruma. Kui aga Inimene või kasvõi taim on Valguses ehk harmoonilises kõrgsageduses, siis tema omadused hakkavad avalduma.
💥
Pimeduses tiirleb eeterväli vastupäeva, varastades elusaid laenguid keskkonnast, kehast. 
Valguses ehk elusas keskkonnas - vastupidi Pimedusele - antakse kehale elusaid laenguid ja niimoodi see maailm ka loodi selliseks, et see toetaks meie Elu ja olemist. 
🌞
Sest mõte tuleb IV tasandilt ehk Hinge tasandilt ja seal on õige ehk harmooniline baas-matemaatika säilinud. Keele aluseks peab olema matemaatika, mis ühtib sellesama matemaatikaga, mille alusel on üles ehitatud meid ümbritsev Universum ehk Loodu. 
☀️
On mitmeid võimalusi. Võib teha korraliku loodusliku püha hiie 50 hektaril pärnapuude ja kõige sinna juurde kuuluvaga, kuid see võtab aega 50 aastat. Lihtsam on teha Aleksandr Tjurini õpetuse järgi, mida me oleme teinud ehk praktiliselt poole tunniga saab luua Portaali ja tõsta maastikul tavapärase kohapaiga sageduse nt 3000 bovilt 460 000 bovini. 
☀️
Portaali loomine on valge riitus ja riitusel osalejad ei tohi olla ristitud, purjus, ainete mõju all või ka sõltlased. Riitust tehes tuleb olla keskmes, rahunenud, Südames. Soovi korral võib eelnevalt ristimise tühistada ja seejärel riitusel osaleda. Ristitul on negatiivne toorusväli, mis kõik riitusel tekkiva energia suunab selle inimese all olevasse lehtrisse ja kogu riitus on mõttetu. Mida puhtamad Inimesed riitusel osalevad, seda võimsam tulemus. 
🌞
Taotlus on järgmine:

Määratu mingu täide!
Valgus Valgusesse, Pimedus Pimedusse,
Meie omad meie juurde – teie omad teie juurde
Mida külvad, seda lõikad
Külvad tuult – lõikad tormi
Külvad Valgust – lõikad Armastust
Külvad Armastust – lõikad Valgust
Ja nii on!
💥
Surmakultuse asemel oskab Inimene, hingeline kosmiline Teadvus luua oma Eluks vajalikku tsooni - Elukultuse, kus on prioriteediks Elu, Eetika, Koostöö ja selle nimi on Kogukond. 
Elukultuse aluseks on Valgus ehk energo-informatsioon meie kõrgematelt Aspektidelt.
☀️
Nii et : Loo Valgust, ole Valgus, jaga Valgust. 
☀️❤️☀️
Päikeseriituse kirjeldus: https://www.dropbox.com/…/p%C3%A4ikesetseremoonia%20kirjeld…
💥
Päikeseriituse laul: https://www.dropbox.com/s/v…/p%C3%A4ikeseriituse%20laul.pdf…
☀️
Kaheksakanda kõndimine: https://www.dropbox.com/s/9pi0dzh5ly0108y/8kand-scan.jpg…
❤️
Tjurini pildid: https://www.facebook.com/pg/valguselaine/photos/?tab=album&album_id=539546953226744&ref=page_internal
🌞
Pendlikaart ENIGMA: https://www.facebook.com/…/a.539546953226…/539547436560029/…

Ühiskond.jpg

17. aprill 2020

28. Ühiskond või kogukond. Mis vahe on elukultusel ja surmakultusel - Kadaka Jutud

Räägime loomisest ja sellest, kuidas ja miks me oleme loonud selle, mida me enda ümber näeme.
Räägime ühiskonnast ja Kogukonnast - mis vahe neil on ja kuidas väljuda ühiskonnast, et siirduda Kogukonda. Ehk kuidas väljuda Surmakultusest ja kuidas minna Elukultusesse.
Inimese loomulik keskkond on Elukultus, nii nagu linnul taevas, puul mets, kalal vesi. Kui puudub Elukultus, siis inimene degenereerub. Kui puuduvad õiged sisendid - toit, puhas vesi, kiirgusvaba keskkond ja loodus, siis inimene muteerub parasiidist tarbijaks ja temast saab orjaühiskonna õigusteta kummitus.

Üleminek.jpg

21. aprill 2020

29. Üleminek uude maailma - Kadaka Jutud

Vana maailma süsteem on suletud süsteem, mille eesmärk on kannatuse energia kogumine inimestelt, et toita Mustade egregori. 
Uue maailma põhimõte põhineb läbivoolul, energo-informatiivsel liikumisel, kõrgemate energo-informatiivsete väljade kogemisel nähtavas Ilmas ehk Javis - ehk Olemises Evolutsioonis, saamaks jumalaks ja seejärel Loojaks. 
Jumalaks saab inimene siis, kui tema jumalik alge on avatud ehk ta on ühendatud Elu energiatega ehk Universumiga.
Enese-isolatsioon versus enese-identifikatsioon ehk SURNUD INIMENE versus Elus Inimene.
Räägime lühidalt kahest erinevast maailmast ja liikumisest vanast maailmast Uude Maailma. 
Mida saad teha selleks, et minna Uude Maailma, juhul kui sa oled võtnud vastu - Otsuse.

Hingeline maailm.jpg

28.aprill 2020

30. Hingeline maailm või digitaalne tehnokraatia

Me elame korraga kahes maailmas - mille alusel neid eristada? 
Sa saad selle maailma, mida sa toidad oma tähelepanu ehk energeetikaga. Hingelise maailma alustala on Kogukond. Vaatame Kogukonna toimimispõhimõtteid - kellest ja millest Kogukond koosneb ja kas seda on võimalik taasluua. Kogukond kui võimalus rasked ajad üle elada.

95613718_260852325275329_266666069919478

5. aprill 2020

31. Inimese pärisolemus. Aja juhtimine - Kadaka Jutud

Mis asi on see "eriline", mille poolest on Inimene erinev teistest kosmilistest tegelastest. Millest sõltub loomine. Kuidas leida endas Looja. Kuidas Aeg aitab luua ja kuidas me loome Aega juhtides. Ajajuhtimise harjutus. Kahe Inimese koosolemine ja selle olemus.

102302862_284552129572015_16053807187245

6.juuni, 2020

32. Kus me oleme ja kuidas me siia sattusime - Kadaka Jutud

Me oleme siin erinevaid ruume läbivalt füüsilise kehaga. Füüsiline keha viibib korraga kahes maailmas – Javi-s ehk füüsilises ilmas ja Navi-s ehk teispoolsuses ja selles on ka meie peamine õnnetus ja degradeerumise põhjus. 
Me nimetame seda kombinatsiooni Vanaks maailmaks. 
3 alumist tšakrat ühendavad meid füüsilise, astraalse ja eeterilmaga, vastavalt siis esimene, teine ja kolmas tšakra ja need 3 Ilma ulatuvad Inimese diafragmani, kus lõppevad vastupäeva pöörised ehk Põrguilmad või Peegel-ilmad. Diafragma on neutraalne ja ülalpool asetsevad on juba päripäeva pöörisväljaga. 

Kuna siin käib väga tugev energo-informatsiooni lüps läbi 3 alumise tšakra, siis täna üleneda praktiliselt ei saagi. 
Ehk tsivilisatsiooni tekkida ka ei saa. 
Tsivilisatsiooni aluseks on Teadmised, kuid enamikul on kroon-tšakra, mille kaudu saabub Inimesele Teadmised, suletud kas täielikult või osaliselt. Kui tal on televiisor, siis täielikult. 

Tuletame meelde ühte legendi, kus Kain ehk Maa ja Vee elemendi valitseja tappis Abeli, kes on kõrgemate – Õhu ja Tule elemendi valiseja. Ja terve Kali-juga aja valitses Kain. Ehk maailma tasakaal on Inimese jaoks rikutud. Inimene vajab Vaimse Tee käimiseks kõrgemaid elemente, milleks on Õhk ja Tuli – need elemendid pidurdati maha Kali juga ajal. 

Roididel on alati massiteadvus, mida juhib emaputukas. 
Inimene on kõrgemal astmel ja inimesel on seetõttu individuaalsus. 

Nüüd Satya ajastul asjad muutuvad, kahe maailma piir taastatakse ja uues maailmas ei ole Navi, ei ole roide, ei ole Musti, ei ole vihkamist ega vägivalda. 
Sest seal on inimese loomulik kasvukeskkond, milleks on Armastus. Sest ainult Valguses olles, Armastust jagades ja olles inimlikus keskkonnas, saab inimene käia Vaimset Teed.

107601422_310101223683772_18915028490110

10. juuli 2020

33. Tagurpidi maailm ehk PEEGEL - ILM - Kadaka Jutud

Me loome pahupidi pööratud maailma ja seal on ka Eetika pahupidi. 
Mäletate: sõda on rahu, rahu on sõda... kuid keegi peab seda ka uskuma jääma. 

Allikaid loovad inimese jaoks meisterlikud petised.

Kui inimene oleks heledates energiates, ei oleks siin vihkamise-vägivalla maailma ehk surmakultust, vaid siin oleks Armastuse maailm. 
Inimene piltlikult loob ja hoiab elus vihkamise vägivalla Surma maailma.

Inimene ei ole mitte kunagi süüdi, ori on süüdi. 
Süü loodi orja karistamiseks kasvõi mitte millegi eest ja orjal on lausa kohustus olla süüdi. Süüd ehk "kohustust" jagab kohus.
Alati on võimalik luua süü ja keegi süüdi mõista.

Inimene teeb midagi ja sellel on tagajärg, milles ta pole süüdi, vaid hoopis autor. Kui ta teeb midagi nii-öelda halba ja ta ei oska seda halba tunda ehk tal puudub kogemus selle suhtes, teeb Karma talle asja selgeks, asetades ta järgmises kehastuses näiteks ohvri rolli, kellele tehakse sama. 
Seesama situatsioon kordub kuni pole sooritatud eksamit ehk Inimeses leidub selle sündmuse energo-informatsioon.

Mina ütlen ka, et Karma on Hinge mälu kehastuste kestel Peegel Maaimades.

Maatriks on nö viirus, mis on siia ehitanud oma struktuurid, et tema teenindav peronal saaks siin viibida. Sina saad oma Kehasid ehk riistvara kasutades peegeldada seda maailma läbi enda Programmi ja sul on võimalus teatud piires mõjutada seda Illusiooni, mida sa oma Kehaks ja oma keskkonnaks või Universumiks pead.
Lihtsustades on kõik see, mida sa näed – olemas ja see, mida sa ei näe ja ei taju – olematu. Või oletus. 

Kuid eelkõige on Inimene Looja see tähendab, et Inimesel on aktiivne vastasmõju Universumile. 
Ta on korraga programmi osa ja ka selle programmi kasutaja ja programmeerija ehk Looja. 

Ja kui midagi tehti siis öeldi alati: Meie tegime, meie võitsime. Sellist sõna nagu "mina" polnud.
Kogukond on üks jagamatu võimas Organism.  
Tulid võõrad ja tasapisi lõhkusid Kogukonna, asendasid selle surrogaadiga ehk Ühiskonnaga, kus igaüks on Indiviid ehk inimesed jagati üksikuteks, üksikisikuteks ja neid hakati valitsema. 
Jaga ja Valitse parasiitlik printsiip orjastamaks Vaba Tahte omanikku. 

Loodan, et Kadaka jutud aitavad kergemini orienteeruda selles kahe maailma rägastikud ja selleks, et oma Taju treenida võib kasutada ühte ülesannet. 
Ma tegin selle mantra millegipärast ingliskeelsena.

Kõlab ta nii: "Use your Mind, not your Brain."

Head harjutamist!

119601816_362702025090358_65421015346127

17. september 2020

34.  Teadmised ja Informatsioon 

Ma räägin ikka Inimestest. 
Inimesed on "hingelised" see tähendab, et neil on Hing. 
Kahejalgsed biorobotid on meie kõrval ja nad loodigi töölisteks. Biorobotil puudub Hing. 
Tasapisi on piire nihutatud ja Inimesest on saanud märkamatult Kodanik, Isik, Persoon, Juhiluba jm vaid Fiktsiooni tähistavad nimetused. Seda saab teha vaid juhul, kui Inimene ametlikult kuulutada nö surnuks ehk Persooniks.
Inimene vabaneb hetkega orja staatusest, kui teatab, et ta on Suverään, Elus Inimene ehk Vaba. Sellega kaasneb ka teistsugune - ainult Inimesele omane - Inimese mõtlemine, Teadmised ja Eetika. 
Robotitel on oma informatsioon, mis pärit Mustadest ilmadest ja selle informatsiooni kasutajaid nimetati varem idiootideks. Informatsioon ongi see ollus, mis voolab kanalites: TV-kanalid, raadiokanalid, ajalehed kui infokanalid, kanaldajad...
Inimene ei vaja mentaalset disharmooniat ehk informatsiooni, sest see deformeerib tema mentaalsust toetavaid struktuure.
Inimene vajab VAID Valguse Ilmade Teadmisi, mis toetavad Inimese Harmooniat, Eetikat ja Väge.
Kui Inimesel puuduvad Teadmised ja ta edastab vaid informatsiooni ehk Mustade ilmade teavet, on teda nimetatud idioodiks. Kui Inimene oma teadmiste allikat ei muuda - ta ka jääb idioodiks ja siis ta vaid võimendab-tugevdab tumedate tegelaste Musta egregori. 

Kui tavakool kasvatab massi-inimest ja kultiveerib massi-teadvust ehk teadvusetust, siis Inimeste kool toetab Inimese individuaalsust, aitab avada Inimese unikaalsed Tajud. 
Inimeste kool annab vaid Teadmisi, mis aitavad Inimesel mõista oma päritolu, Inimese õiget ajalugu ehk identiteeti, aitab lahti seletada – kes on Inimene ja kuidas Inimene toimib, kuidas saada ja jääda Inimeseks. 
Esikohal on Tajude ehk Inimese jumalikkuse ehk „SPAS-i avamine” . Selleks kasutatakse Teadmisi ja Inimese puhastamist ja Eetikat. Õpitakse selgeks Looduse ja Inimese energeetika ja Harmoonia alused, stiihiate mõte ja nende kasutamine praktikas. Õpe annab vaid praktilisi Teadmisi ja õppe eesmärk on Inimese staatuse saavutamine. Inimene on planeedi Hoidja, hea Peremees, Kaitsja, mitte purustaja ega parasiit, kes "tahab vaid saada".
Inimene on Valgus ja Inimene peab särama.
 

120825748_376255900401637_14865008850000

4. oktoober 2020

35. Inimese ühendamine Prohvetliku Metsaga, "вещий лес" v.k

Kes me oleme ja kuidas me "töötame".

Mis on pluss- ja miinuspoolused Inimese jaoks?

Kuidas ja miks peab ennast nende kahe klemmi külge ühendama.

PRAKTIKA:

Mida teha öiste "Luupainajatega"?

"Sohu viskamise praktika": 1.18.20 min.

Mis on "вещий лес" - Prohvetlik Mets?

"вещий лес" on sõna otseses mõttes meie esivanemate Vaimu ja tarkuse hoidja. Tamm on Valge rahva sugupuu. See sisaldab meie kuulsate esivanemate informatiivset kooslust. Selle sagedused äratavad Sugukonna mälu.

Kui lähed (JaRom-ist, "ЯРом" v.k.) mööda esivanemate jooni, näed, kuidas meie Valge rahva esivanemate poisid ripuvad pikka aega pea alaspidi, hoides kõverdatud põlvedest kätega kinni ja kinnitudes niiviisi vägeva tammepuu okste külge. Termin “tamme otsast kukkunud” on tulnudki siit.

Need praktikad olid igapäevased.

Olles mässinud end vanade Hiigeltammede võimsasse biovälja ja n-ö sundinud oma aju verega aju küllastuma, said nad võimaluse "virguda".

Rõhutan: nad said võimaluse!

Selle võimaluse realiseerimiseks tuli pingutada, sooritades Volhvide juhendamisel erinevaid psühhofüüsilisi praktikaid.

#

Kord otsustas üks iidne "prints" samuti virguda mitte tamme, vaid mingisuguse viigipuu all (Bodhi puu). Ärkas ta kaua-kaua ... Lõpuks, lennates "astraali", otsustas, et ongi ärganud. Ilmselt lendab ta seal ringi siiani. Nagu Hottabõtši vend Omar Yusuf ... Sülg vööni, tatt nabani ...

Kuid neil olid säilinud meie Teadmiste jäänused. Ainult, et need Teadmised olid sellised konarlikud. Surnud. Perverssed. Ja neil pole enam Eluga midagi pistmist

#

Juhul kui mõni suurtest esivanematest, Volhv või üllas Sõdalane lahkus, põletati ta surnukeha. Sinnasamasse kaevati auk, sinna puistati tema tuhk ja istutati noor tamm.

Siit ka väljend suremise kohta: "andis tamme".

Sõnal "üllas" oli neil päevil teistsugune tähendus.

Üllaks võis nimetada ainult Sõdalast, kes oli kõikjal tuntud oma vapruse poolest. Väljendil "andis tamme" oli ajal, mil väärtustati selliseid omadusi nagu ausus, julgus, sündsus, tarkus - ka hoopis teine tähendus kui praegu. Seda öeldi uhkusega oma suurte esivanemate üle. Samas oli see ka kiitus neile, kelle peres keegi "tamme andis".

See väljend omandas kristluse ajal irooniliselt alandava varjundi, sest oma invasiooni laiendamiseks oli vajalikuks tingimuseks meie Esiisade Vaimule risti vastupidised omadused ... Kõrgeimad väärtused Nendel on juurtetus, eneseväärikuse hävitamine, alandlikkus ja kannatlikkus, vaesus, vaimsuse puudumine: "õndsad on need, kes vaimust vaesed", Vaimu taandareng ja muud lambakarjale omased "voorused".

Kui aga meie esiisadel noor vallaline tüdruk suri, istutati kask.

Ja nüüd siis sellest, kuidas ühendada Inimene juba lapsena Prohvetlikku Metsa.

Ärge kunagi pange oma lapsi nurka. Sa külvad niimoodi kurja.

Kõrisevaid mänguasju anna talle siis, kui ta neid küsib ja seljuhul samuti kordamööda, kord paremasse ja siis vasakusse kätte. Õpeta teda mõlemat kätt võrdse oskusega kasutama. Kõndige lapsega nii tihti kui võimalik pargis, metsas, jõgede, järvede lähedal ja muudes kohtades, mida surnud tsivilisatsioon pole ära rikkunud. Pöörake tema tähelepanu kaunile Loodusele teie ümber. Tuulele ja vaiksele puulehtede kohinale. Lindude sulestiku ilule ja puulehtede soontele, smaragdrohelisele siidisele heinale ja asjalikele, töökatele sipelgatele. Kõige Elava loomulikule ilule ... Selgitades lapsele, et kogu see hiilgus on Elu, mida tuleb armastada ja kaitsta, lubamata kellegi sekkumist.

Hingele, sellele kvantseadmele, on võõras selline ettevaatlik ja aukartlik suhtumine Loodusse.

Seetõttu ka sellised "ebatavalised kirjeldused" kogutakse ja säilitatakse "inimese" süsteemi poolt tulevikuks, veel küpsemata "Inimese" jaoks.

Ärge õpetage last padjal magama. Äärmisel juhul ainult väga õhukese peal. Kasutage alates mähkmetest ainult looduslikke materjale. Ei teed, kohvi ega muid ergutavaid sodisid. Ärge täitke last keedetud kartulite ja saiakestega. Teadke, et last tuleb toita tervisliku, loodusliku toiduga ...

Mängi temaga pidevalt "äraarvamismängu", tehes näiteks ettepaneku "mõttes" vaatamiseks ja kiites last äraarvamise korral: mis on minu käes, taskus? Mida me näeme nurga taga, kui nurgani jõuame? Mis on sahtlis? jne.

Minimeerige tema suhtlus TV-video-arvuti Surmamaailmadega, mis rikuvad lapse psüühika.

Ärge õpetage lugemist varakult, laske oma lapsel loomulikult kasvada.

“Loe enne kõndimist” on biorobotite loosung!

Sisendage lapsele noorest peast keha ja tervise kultust. Teadmiste õige esitamise korral muutub see "Elu külge harjutamine" järk-järgult poistele Vaimu ja tüdrukutele Ilu ja Harmoonia kultuseks.

Ainult sellise rõhuasetuste ja harmoonilise kasvatuse korral on mehe-naise tulevases liidus võimalik terviklikkus.

Ärge olge ahv ja ärge sundige oma last kustutama puhudes tema sünnipäeva auks süüdatud küünlaid sünnipäevatordil. Ja seda veel purjus täiskasvanute kamba rõõmuhõisete ja aplausi saatel.

See on jälk, surnud rituaal, millel on omad kaugeleulatuvad tagajärjed.

Kolme- või nelja-aastasena saatke laps „kohustuslikus korras” vähemalt kolmeks aastaks võitluskunstide kooli. Traditsioonilisse ja Valgele rahvale mõeldud kooli, mitte Jaapani-Korea-Tai-Hiina kooli.

Kogenud treeneri käe alla.

Sama kehtib ka tüdrukute kohta. Ärge kartke! Ja ärge kuulake ka "heatahtlikke" nõuandjaid. Tütarlaps kasvab veelgi võluvamaks ja naiselikumaks. Ja see ei puuduta isegi mitte niivõrd välimust, vaid ka sügavamaid protsesse, mis toimuvad tütarlapse vaimus ja psüühikas.

Teil on võimalus muuta lapse aeg muusikaks, tantsimiseks, maleks, kudumiseks ja nii edasi.

Mitte mingil juhul ärge riputage midagi lapse kaela. Ei mingeid ohutisi ega amulette, väärismetalle ega vääriskive. Rääkimata ihul kantavatest hauaristidest, mis imevad lapsest Elujõu välja ja sisuliselt matavad ta elusalt.

Igal esemel on vastuvõtja-saatja omadused. Lapse harknäärmele suunatud kiirgus on kuritegu. Sest sellise kiirguse abil on võimalik kantavate esemete vastastikuse mõju kaudu Inimest ja tema teadvussfääre pidurdada. Sama kehtib ka sõrmuste kandmise kohta. Siin on toimemehhanism erinev. Seepärast on kõigi ihul kantavate esemete kandmine lubatud vaid pühade ja tseremooniate ajal.

Ja ärge kutsuge oma last mitte kunagi "hellitavalt" mõne looma, linnu, eseme nimega, te teeta sellega temast invaliidi. Jänkukestest sirguvad tõelised argpüksid, reeturid. Pidage meeles - te suhtlete kogu aeg lapse Alateadvusega ja see, millise kraami te sinna sokutate, hakkab varem või hiljem mängima tema Elus olulist rolli.

Need soovitused pole mõeldud ainult lastele.

"Värskenduste installimine" on sobilik igas vanuses.

121106050_379912270036000_87177163383184

09. oktoober 2020

36. Maine valik: Veeda või Maatriks

Räägime veelkord "Südames olemisest".

Mis juhtub, kui Teadvus "satub" tervikuna Südame-tšakrasse?

Miks on Hing passiivne ja milleks Hing üldse keha loob?

Räägime Eetikast.

Sa oled eetiline =

sa vastutad, sa oled õiglane (сп-Pа-Bед-ливый, ведать Pа ehk juhindud Veeda programmist ) =

sa säilitad Tasakaalu =

sa ei riku Tasakaalu ja sel juhul sa ei allu Maatriks-programmeeringule ja ei degradeeru.

Lev Klõkov: "Eetika on Hinge omadus. Eetika kirjeldab moraali loomingulisi omadusi."

Hinge "mugavustsoon" - passiivsus, Armastuses olek, Veeda, seest välja.

Keha "mugavustsoon" - materiaalse "heaolu" tagaajamine liigutab keha, jättes Teadvused alumistesse ehk Ego Teadvustesse, Maatriks, väljast sisse - parasitaarne.

Naine annab Eluks vajamineva Energia-Mateeria. Naisenergia - Maa.

Mees annab Eluks vajamineva Idee. Meesenergia - Päike.

Räägime, kes oli "Vene Ingel" - Крашенинников, Вячеслав Сергеевич, kes elas 11-aasta vanuseks.

YouTubes videod "Русский ангел" olemas.

Kuidas tervitada: kui öelda "Tervist", siis see programmeerib teise Inimese haigeks.

Selle asemel võib öelda: "Olgu tervitatud Sinu helged Mõtted - Sina, Kuulsate Sugukondade Kuulus Järeltulija."

Vene keelne "привет" - õige hääldus on "при-ведь", Veeda juures.

Vene keelne "благодарим" tundub mulle, et on -

"благо-д`ари(a)м". Ehk "d'Aarialaste hüvanguks".

Nende hüvanguks, keda nimetatakse daarialasteks ehk d`aarialasteks.

PRAKTIKA: Mis on 10 minuti KIIR-UNI?

Miks see on vajalik ja kuidas see selgeks saada.

122698459_392384665455427_78853385590657

24.oktoober 2020

37. Mehe ja Naise energeetiline projektsioon.

Südametšakra on see, milles segunevad naise poolt kogutud Maa energo-informatsioon (esimese kuni neljanda tšakrani) ja mehe energo-informatsioon (neljandast seitsmendani) ehk need tšakrad, mida naine ja mees peavad haldama.

Naised hoiavad tasakaalus Sisekosmost, mis ulatubki neljanda tšakrani ja selle Sisekosmose energia on Yin,.

Selle Sisekosmose piir keha peal on diafragma ja see on ka majasein (maja, kodu, pere, lapsed).

Kui naine on kodus edukas, siis on tema mees ka väga tugev, edukas ja lahendab oma Elu ülesandeid.

Mehe pärusmaa on Väliskosmos, neljas kuni seitsmes tšakra ja tema roll on võtta vastu Teadmisi Päikeselt ehk laadida alla peaprogrammi, taevalikke Teadmisi ja vahendada seda Sisekosmosele.

Ehk mehe maailm algab tareuksest väljapoole.

Mees võtab alla "idee" ja naine tagab Jõu ja Teadmised, mis selle "idee" realiseerivad.

Naise poolus on Yin.

Mehe poolus on Yang.

Niisiis kokkuvõttes luuakse mehe-naise ühenduses Tervik, ühendatakse Sise- ja Väliskosmos ehk luuakse Maa ja Taeva ühendus ehk luuakse Maailm.

Piltlikult - naine on miinusklemm ja mees plussklemm - ilma kahe pooleta pole Tervikut.

Ja siin on ka põhjus, miks naine võib õpetada ainult tüdrukuid ja mees õpetab poisse.

Mitte kunagi ei tohi naine ega elukogemuseta tüdruk õpetada poisse, sest siis ei saa nendest mehi, vaid tulemuseks on "naiselikud poisikesed".

Mees õpetab, naine hoolitseb.

Olendid jagunevad ju parasiitideks ja isereguleeruvateks, iseseisvateks, loovateks.

SUHTEL ON OMA ENERGEETIKA

+

123001221_394056558621571_60962310428349

26. oktoober.2020

38. Teadmised, Iseorganiseerumise võime ja Inimese Tahe.

Lihtne vastus oleks, et Teadmised vajavad süvenemist iseendasse ja ümbritsevasse, et Teadmised vajavad seda protsessorit, kes oleks ühenduses Teadmistega - selleks on Inimene.

Ja Teadmised vajavad seda arvutit, kus on Teadmised - selleks on Loodus ja Universum.

Aga millest alustada?

Treenida? Praktiseerida?

Jah!

Harjutada "hinnangute vaba Elu".

Raske? Ongi raske. Tean omast käest.

Kuid lõpuks sa ikkagi saad anda Arvamuse, kus pole emotsioonienergiat sees, kus pole lõhkuvat hinnangu energiat sees.

Tuleb mõista, et kõik on lihtsalt heli.

Kui Inimene toriseb, siis on see üks heli, kui ta naerab südamest, siis on see teine heli.

Need on lihtsalt kaks erinevat emotsiooni väljendust.

Siin on lihtne printsiip - kolmel Ego tasandil sa oled TEADVEL, sul on Teadvus, ehk sa kasutad Teadvust.

Neljandast tšakrast ehk Hinge tasandist alates sa oled TEADLIK.

Mida kõrgem korrastatus ehk harmoonia tase, seda suurem Elu sisaldus ehk Armastuse sisaldus.

Kuidas see väljendub meie elus? Sellest annab aimu, kui inimene hakkab mõistma iseorganiseerumisvõimet.

Natuke seletame seda lahti. Lisan siia alla ka joonise:

https://www.dropbox.com/.../kadaka-jutud-38-joonis.png...

Vahe ongi iseorganiseerumisvõime.

Jällegi, oletame, et inimene on hetkel 15ndal harmooniatasemel, tänases maailmas on see päris kõrge. Tema Eludega loodud kogemus vastab harmoonia tabelis 15ndale astmele.

Aga väljenduses kontrollides selgub, et ta on hoopis 3ndal harmooniatasemel.

Siis see ülemine piir on selle inimese VÕIMEKUS ja kolmas tase on tema VÕIMALUS.

Me elame Elu, kus praktiliselt kõik on võimalik siis, kui me tahame teha ja teeme Koostööd, mille Programm on Veeda, mille peaprintsiip on Armastus.

Nii et selleks, et jõuda TEADLIKUSSE ehk lülituda Veeda programmi, on sul vaja Teadmisi, sa pead olema avatud Südamega, sa pead Südamest läbi laskma Armastust selleks, et sa ise oleksid jällegi Armastus, mitte vihkamine.

Kui sa aga oled Armastus - siis on kõik võimalik.

Ikka Päikese poole edasi - Veeda Mehed ja Naised, poisid ja tüdrukud!

123695944_400054594688434_91692439035544

02. november 2020

39. Konstrueerime Re-aalsust. Vaimu koostöö Hingega. Tähelepanuanne.

Aga ühes eelnevas jutus ma ütlesin, et adamiitidel on 1 klemm, samal ajal kui Inimesel on kaks klemmi. 
Tuleks täpsustada: kui Inimese Toorus ehk Hing saab toidet kahest klemmist: (+) klemm on Taevas ehk Päike ja (-) klemm on Maa, siis adamiitidel, nagu ütlesin, on üks klemm, mis on ühendus Kuu-programmiga ja see käib neil läbi maapinna. Aga adamiitidel on ka teine klemm ja see on Inimene. 
See oled sina.

Kass on nii-öelda negatiivne "element" ja koer on positiivne "element". Kassi töö on hõõruda end vastu Inimese jalgu ja ta koristab sellega jalgadelt majja toodud negatiivse energo-informatsiooni. Sama teeb ta ka Inimese peal lamades, imeb endasse n-ö haiguse informatsiooni. Ta kogub selle kokku ja viib õue, kus kass jalutab reeglina mööda negatiivseid Maa jõujooni, mida me nimetame ka veesoonteks, 

HING JA VAIM on erinevad juba sellepoolest, et Hinge vorm on naine ja Vaimu vorm on mees. Hinge tavaseisund on rahuolek, emotsioone ju pole, kui neid kogeda ei saa. 

Piltlikult on Vaimul vaid üks kang Hinge jaoks, mis ei lõhu tasakaalu ja hoiab Hinge liikumises, see on „rahulolu tegevustest”. Elu eesmärk ongi rahulolu. Rahulolu kogeb tänapäeval vaid maal elav Inimene, sest tema näeb oma tegemiste tulemust. Kui tulemust pole – puudub ka rahulolu.

Hing on „igavene ajas” ehk määramatu ajas, kuid võimalusega hävida või saada nii-öelda „söödud” ehk hävitatud. Vaim on aga ajatu ehk igavene, ka nii-öelda aja-mateeria suhtes. 

Aeg on materialiseerunud emotsioonide summa. Aeg on ekraan, kinolina konkreetsete sageduste vahemikus. 
Piltlikult, inimene peatab Aja talle vajalikus vahemikus, kasutades selleks emotsioone. Näitena: oodates aeg n-ö „peatub”, ja huvitavaga tegelemisel „lendab”. Planeet hoiab Inimest oma Ajaga kindlas Ruumis, kus Inimene saab rakendada loominguks oma Aega. Niimoodi muudab Inimene enda jaoks mingi sagedusriba skalaarväljas „nähtavaks” ehk tajutavaks. 

Räägime TÄHELEPANUST, mis on üks olulisemaid andeid ja mida tuleb arendada. Tähelepanu on tegelikult kontakt Algallikaga ehk kontakt Universumiga. 

TÄHELEPANU ANNE ON VAATLEJAL

joonis: https://www.dropbox.com/.../t%C3%A4helepanuanne-vaatlejal...

Inimene sünnib Vaatlejana, Vaatleja on Hing ehk Teadlikkus. 
Ja paralleelselt jaotub tähelepanu veel esimese, teise ja kolmanda tšakra ehk Ego-Teadvuste vahel.
Krivdad ehk tumedad treenivad inimest nii, et tema Tähelepanu algab alt. Selleks kasutatakse Keha-Teadvust.

Kui Vaatleja ehk Hing hindab, on see neutraalne ja suure tõenäosusega ei loo ka Karmat juurde.

 

125210601_409970417030185_35481098681622

14. november 2020

40. 12-aritmeetika ja 10 -matemaatika - Kadaka Jutud

Me loome oma maailma matemaatilist mudelit kasutades. Universumi "keel" on 12-aritmeetika, selle mudeli kasutamise oleme aga unustanud.

Kuid see on säilinud meie geneetilises koodis.

Meile õpetatakse 10-matemaatikat, mis muudab meile harjumuspäraste instrumentide kasutamise Universumi tajumisel võimatuks.

Javi ehk nähtava Ilma alusmuster on 12-aritmeetika, teispoolsuse ehk Navi alusmuster on 10-matemaatika.

Meie elame Elavas Maa Ilmas, kuid me kasutame Surnud maailma matemaatilist keelt.

Üks maailmamudel elustab meid ja toimib läbi meie geneetilise koodi ja teine maailmamudel hoopis pidurdab meid.

Sõltuvalt sellest, millist mudelit kasutada, saabub ka tulemus.

Ja kui Elus Maa Ilma osa, kelleks Inimene kahtlemata ka on, tegeleb päevast päeva teispoolsuse toitmise ja selle "elus" hoidmisega, siis on tulemuseks Surmaühiskond.

Hästi tunneb ennast Inimene aga Elusas Kogukonnas, kust saab alguse tema hingeline Tõus.

Kas on võimalik midagi muuta, kui juba on harjumuseks saanud 10-matemaatikat kasutamine? Või on viimase vaguni punane tuli juba kaugusesse kadunud?

Joonised Inimese mõõtkavadest: https://www.dropbox.com/.../AABTWT5jUXyWpPP3cwmRkXhha...

130923245_431004814926745_59253544497657

12. detsember 2020

41. Miks olla rahus. Ljubo ja Rastaturitsa - Kadaka Jutud

MIKS OLLA RAHUS

Valge, kellel on mõlemad pooled olemas - Valguse ja Pimeduse pool, saab kasutada nii deemonlikku kui ka jumalikku poolt.

Tänu kompleksidele on ta enamasti valinud aga "musta poole" ehk ta kasutab musta poole instrumente - negatiivseid iseloomujooni, ja avaldab end sellega deemonlikust küljest.

Seni, kuni sa allud negatiivsele emotsioonile, näiteks hirmule, ei ole sa mitte keegi ja ei suuda luua mitte midagi. Sa lihtsalt pole Looja, sest Universumi seaduste järgi ei saa negatiivses sagedusdiapasoonis Inimene luua. Siis saab ta ainult lõhkuda.

Kõike määrab Eetika ja kui Eetika on madal või pidurdunud läbi negatiivsete iseloomujoonte, siis on väga lihtne Tumedatel keha juhtimist üle võtta.

Mida siis teha?

Näiteks teatud palvete lugemisega lähevad maha ainult need iseloomujooned, mille õppetunnid on peaaegu läbitud. See on nagu lõpueksam - tuleb lõplik emotsiooni mõistmine ja siis selle negatiivse emotsiooni kadumine. Hing on saanud Õppetunni.

Need iseloomujooned, mis ei kao kohe, on seotud Hinges salvestunud Karma ehk negatiivsete programmidega. Ka neist saab vabaneda lõplikult ja puhastamiseks võib teha Karma diagnostika + puhastuse.

Aga sa ei pea kellestki välisest sõltuma, saad sama hästi ka ise alustada - väiksest sammudest ehk Eetika tõstmisest.

Kõik sõltub Eetikast.

Eetika määrab sinu Harmooniataseme ehk selle, kas sa veel oled Põrgus või oled juba n-ö Paradiisis. 12. Harmooniataseme ehk Iseregulatsioonivõime kõrgusega Inimene on väljunud Põrgu sagedusest ja temast on saanud Looja.

Ja temas on lõpetanud kogemuste hankimise Lõhkuja.

Sellepärast ka hirmutatakse kahejalgseid vahetpidamata, sest sisenenuna hirmu-egregori pole ta enam mitte keegi.

Ta on andnud ära Tahte, mõistmise ja ka keha juhtimise.

Ja ta pole Looja.

Tunnetuslikult peab suurendama Armastuse laskmist läbi südame ehk tunnetama südamega, et sa tõepoolest armastad ja aktsepteerid kõike ja kõiki sinu ümber, ilma tingimusteta.

Ka seda vaenlase kuju, mis su ajusse kinnistunud on. Tegelikult sul pole vaenlasi ega vastaseid, kõik me oleme treeningupartnerid ja Looja lapsed. Ka kõige lollimad, ka kõige julmemad...

Selleks, et seda mõista, tuleb tihti enda vana "mudel" juppideks lõhkuda. Kui on tugev usk, et sa oled nautinud vägivalda või kellestki üleolekut, siis tegelikult see ei ole mingi "nautimine", vaid hirmu taha pugemine ja vähene enesekindlus.

Tuleb Tahet kasvatama hakata ja alustada tuleb väikeste sammudega. Nii hakkad kustutama deemonlikku poolt endas.

Ja alati kuulub sinu sootsiumisse ka su elukaaslane. Kui tema ei tee ponnistusi muutuse suunas, siis on raske ka sinul muutuda. Liikuda saab edasi vaid koos.

Tuleb jõuda vähemalt 12. Harmooniatasemele.

Kui vihastad, see tähendab, et keegi kontrollib sind, sinus on see "põhjus" olemas ja sulle tekitatakse mulje, et sina vihastad. Tegelikult sa vaid kogud emotsiooni-energiat läbi Karma ja deemon vallandab selle, kui temal on vaja.

Piltlikult ei saa mitte keegi sind välja vihastada, sest sinus JUBA OLEV viha lihtsalt otsib väljapääsu. Leidnud sobiva objekti käivitub lõhkuv faas.

Praktika - kui vihastad kellegi või millegi peale, astud sammu tagasi ja vaatled detaile, miks see juhtus.

Teadvustad, et sa mõistad Mängu, kuid ei lähe sellega kaasa.

Tänad õppetunni eest, lähed Loodusesse ja annad mõnele taimele või olendile nii palju Armastust kui suudad, kuni negatiivne emotsioon täiesti kustub ja sinu negatiivne meeleolu jõuab asenduda positiivsega.

Tehes seda IGA KORD vihastades, hakkab negatiivne pool iga korraga vähenema, jõudu kaotama ja sa mõistad, et emotsiooni juhtimine on tegelikult lihtne. Tekib teatud vilumus ja sa suudad positiivset häälestust hoida kogu aeg.

See ongi praegu KÕIGE PEAMINE ÕPPETUND!

Hoia ja säilita, hoia ja säilita - sest SEE on piiritu ja ei saa mitte kunagi otsa. Selle nimi on Armastus!

Peamine on see, et sa oled harjumuspärasest negatiivist väljas ja kui piisavalt kaua nii olla, siis hakkab see kustuma.

Kõik "vanad" sidemed tuleb lahti lõigata ja ära puhastada, teha mingi loits, paluda andestust kõige eest, mis oled teinud, kõigi käest, kellele oled teinud liiga. See on individuaalne töö ja seda tuleb teha üksinda, Looduses. Kuid tegelikult oled mõistmises kogu aeg.

Ühendad end ära Emakese-Maaga, Taevaste, Päikesega, küsid juhatust Isa käest ülevalt, et emotsiooni asemele tuleks Päike, kes aitab Pimedusest välja ja juhatab Valguse poole. Oluline on saada taas Loodusega üheks.

Siis tekib täielik mõistmine ja selles pole "liigset" madalsageduslikku emotsiooni.

Sa ei lase ennast mitte millelgi, mitte kellelgi kõigutada.

Sest sina oledki Rahu. Seega ka võitmatu, sest sa ise lood VAID selle, mis sulle meeldib!

Näide elust:

- Ämm ja minia on koos köögis ja ämm lõugab juba pikemat aega minia kallal... Minia on vait. Täiesti emotsioonitu! Ja ühel hetkel ämm väsib, öeldes sarkastiliselt: "Milline üleolev matslik vaikimine!!" Miniale pakuti mürki, kuid ta keeldus viisakalt sellest, sest tema sagedus oli kõrgem. Minia oli Looja.

Kuidas aga sa saad aru, et su suhtumine on vale?

Siis, kui sa väljendad lootusetust. Aga sa pead olema täiesti ükskõikne väliste mõjutajate suhtes, enne su Vägi kasvama ei hakka. Nii kaua kui istud oma hinnangutes, oled paigal. Vägi ei kasva, ise ei puhastu, Harmooniatase ei tõuse, naabrid on lollid...

Kuid Inimene on teistsugune. Temast voolab läbi Armastus vahetpidamata, pidurdamatult ja seda jagatakse kõigile ja kõigele. Sest mitte keegi siinsel planeedil peale Inimese ei suuda seda siia juhtida ja laiali jagada.

Mitte keegi!

Mõtle sellele, sina Päikese Laps.

Sest Koidik on käes!

Aga mida ütleb selle kohta kasakate Spas.

Rahus olemine on siis Harmoonia ehk ka Ljubo kasakate Spasi Teadmiste järgi ja sellest me nüüd räägimegi.

Mis tähendavad mõisted: Ljubo - Živa ja Rastaturitsa - Tararah.

Neid asju teati varem täpsemini ja neid printsiipe ka kasutati.

Meil on aga vaid mõisted ja kasutuses pole praktiliselt midagi.

Sest meid õpetavad Antid ja nende huvi on, et meil oleks KÕIK Rastatuuritsa ja Tararah.

Majavaim ei armasta samuti Tararahhi. Kohe kolistab, peidab asju või läheb minema ja sa pead palkama valveteenuse firma Majavaimu asemel. Piltlikult valvab Majavaim majas Ljubo-t ja hoolitseb Živa ehk Eluvoolu eest. Inimesed jumalad lõid need Navi tegelased selleks, et ise saaks muude asjadega tegeleda.

131181327_432509201442973_43441024999333

14. detsember 2020

42. Vägi ja Jõud. Stiihiate kümblus - Kadaka Jutud

Kui Inimene sünnib, siis tal ei ole emotsioone.

Emotsioonid annab talle suguvõsa, ema, teised inimesed.

Kui inimene sureb, siis läheb ta samamoodi, ilma emotsioonideta.

Hingel pole emotsioone. sest kui Südamesse minna, siis kõik emotsioonid haihtuvad, jääb ainult Armastus.

Armastust aetakse segamini tundega, aga Armastus ei ole tunne, vaid on substants - Aine, millest tehakse tunded, millest emotsioonikeha eraldab erinevad tunded, nagu spekter lahutab erinevad värvid.

Kuidas Inimene saab kogemusi?

Inimeses on olemas kogu Looja kogemus, aga see on ära piiratud Hinge harmooniatasemega.

Iga aste ülespoole tähendab kordades rikkalikumat maailma, võimet eristada rohkem detaile ja kogeda rohkem Tajusid ehk Andeid.

Sellepärast meil ongi vaja teisi inimesi ehk Peegleid, kes peegeldavad. Ehk sa lähed piltlikult nagu pimedasse ruumi ja teine inimene on sulle justkui taskulamp, kes näitab sulle mingit uut asja, mille saad endale salvestada ja hakata seda oma maailmas kasutama.

Ma annan ühe harjutuse. Nimetame selle harjutuse:

"Ma ei ole siin" harjutus.

"Jõudu kasutama", mida see väljend tähendab?

Niisiis Vägi ja Väe kasutamine tähendab ikkagi, et Inimene kasutab heleda poole instrumente.

Inimene praeguses kehas koosneb neljast stiihiast: Maa, Vesi, Tuli, Õhk ja need stiihiad paigutuvad Eeter-raamistikule, mis moodustab meie keha.

Kui elemendid Maa-Vesi-Tuli-Õhk ja Eeter on õigesti konfigureeritud, õiges vahekorras, õiges proportsioonis, ja energiad liiguvad piisava kiirusega, energo-informatsioon on voolavuses, siis keha on vormis. Meie keha moodustab Terviku ehk ta on terve.

Kui aga kehale toimivad keha harmooniat rikkuvad faktorid, asjaolud, tehiskiirgused, raskmetallid, toidumürgid, rikutud vesi, maagiasüsteemid, siis tekib kehas reostus, keha iseregulatsiooni võime on häiritud ja häiretest antakse teada füüsilisel tasandil, et oleks aeg midagi korrigeerida!

Selle tasakaalu hoidmiseks on üks väga hea harjutus, nimetame selle "viie stiihia kümbluseks".

Kui su keha on Valgusest täitunud, hingamine on lahe, olemine on kerge ja mõnus, naabrid on toredad ja maailm on ilus ja sa oled täidetud tervenisti Armastusega.

132392061_438718214155405_11737015433068

23. detsember 2020

43. Eneseusk

Kahejalgsed pendeldavad religiooni ja ateismi vahel ja isegi ei aima, mis võiks olla nende tegelik Usk.

Tõeline Usk. Usk Iseendasse - vääramatu, võitmatu ja igavene.

Meie Eneseusu kaotamisega tegeldakse hällist hauani ja see on Inimlikkuse kaotsimineku üks peamisi põhjuseid.

Sel juhul ei tee Hing ja Vaim omavahel koostööd ehk Inimene ei ela Elu. Kui ta aga ei ela oma Elu, siis tuleb taastada Eneseusk.

Miks me ei saa üldse enam aru, mis on meie sisemine Usk.

142119747_458213668872526_89901430879976

23. jaanuar 2021

44. Jumalad ja nende seadused

Jumalad-jumalused tuleb endale selgeks teha, juhul kui sa oled Inimene, sest need on valitsevad printsiibid, millest on meie Javi-ilm üles ehitatud ehk ehitusklotsid.

Kõik jumalad on omavahel seotud või suguluses ja jumalate all mõtlen ma ainult Valge rahva esiisadest jumalaid. Räägin nendest, kellega meie oleme otseselt seotud vereliinide ja ettemääratuse kaudu.

Praegu veel on planeet "частилищя" ehk Põrgu staatuses, kuid tõuseb vaikselt järgmisse sagedusse, järgmise Ilma staatusesse, mille tsükli nimi on Satya-juga ehk ajastu ning mis on juba hele Ilm.

Üks tuttav ütles mulle, et: "muutumine saab tulla ainult läbi arengu. muutumisel ilma arenguta ei ole mõtet."

Mina vastasin talle, Muutumine on Põrgus juba olemas.

Muutumiseks ei pea Põrgus mitte midagi tegema, sest see kes ütleb, et muutumine saab tulla LÄBI arengu ei tunne Põrgu toimimist.

Põrgu ongi Suur Muutus. Pidev, ühtlane, erinevaid Vorme võttev, Tekkiv ja Kaduv printsiip.

Selleks, et muutumist ei toimuks, selleks tuleb säilitada osa Illusioonist ja see on töö, mis nõuab vaeva. Ja on kokkuvõttes vaid ajutine illusioonis viibimine.

Muutumist ja loomist aetakse segamini. Teadlik loome on muutusi teadlikult loov. Ja veel on olemas automaatselt toimiv muutusi loov süsteemne mateeriavormide mitmekesisuse pillerkaar.

Kui sina ei loo, siis igaljuhul luuakse sulle midagi "uut".

Põrgu ise hoolitseb selle eest, et siia mitte midagi alles ei jääks, sest see Ruum saaks väga ruttu nö materiaalset jama täis ja lakkaks töötamast nii nagu peab.

Purunemine-kadumine on Põrgu automaatne alusprintsiip ja Inimese Võimalus siin on oma mateeria mudelikesi luua, modifitseerida, keerukamaks nikerdada ja neist kohe peale valmimist lahti lasta.

Kuid selleks, et hoida meid hirmufoonis luuakse müüt mugavusest, stabiilsusest ja muust "olulisest" ja äralollitatud kahejalgne hakkabki lagunevat tööprintsiipi stabiilseks "mõtlema".

Nimetades seda kuidas iganes tegevuseks, sageli jah ka arenguks. Mis loomulikult pole ju mingi areng, vaid on lihtsalt järjekordne armetu katse saada erakordseks ja andekaks oma "erakordselt" palju kordi korratud mudeli loomisega.

Aga nii juba see Mäng käib meil siin harjumuspärases Irreaalsuses.

Põrgu pole niisiis arenemiseks, vaid puhastumiseks. Nagu saun.

Sellest ka nimetus Purgatoorium.

Aga mingil juhul pole Põrgu halb, vaid on Looja üks arvukatest projektidest.

Aga kus siis on kirjas Jumalikud Seadused.

Meil on olnud kõik kunagi teada, kuid tänaseks on kõik ära peidetud, moonutatud, uued „autorid” saanud ja ikka selleks, et me ei mõistaks siin olles ööd ega mütsi.

Miks see on nii?

Sest kui Inimene saab teadlikuks – siis pole teda võimalik juhtida. Ehk allutada ehk orjastada.

Kuid mida sa teed orjaga, kes ei usu, et ta ori on või peab olema. Siis ta lihtsalt keeldub pakkumisest.

Vaatame paari jumalikku seadust ja siis mõelge, kas mitte ei tundu teile need seadused justkui läbi udu juba tuttavad. Oleks nagu neid juba kusagil kuulnud

JUMAL VELESI Polaarsuse seadus:

"Ei eksisteeri energiat ega mateeriat eraldi, sest mõlemal on üks alge. Energia on vabastatud mateeria. Mateeria on seotud energia - kõikjal ja alati. Ruumis ja Ajas eksisteerib kogu mateeria, olles pidevas vibreerivas liikumises, võimeline lõputuks laienemiseks, muutumatus koguses ja initsieerides KÕIK energia vormid."

Lihtsamalt öeldes ütleb jumal Velesi seadus, et iga vibratsioon on suuteline muutma oma polaarsust.

See seadus sünnitab omakorda veel ühe seaduse - Maailmaloomise seaduse või Daždbogi seaduse või Üleüldise Teadlikkuse seaduse - nagu seda nimetab teadus.

Igas mateeriakoguses, kui see viibib jumaliku Rod-i infoväljas, tekivad vältimatult "kujundid" (образ) või mõttevormid. Selline informatsiooni-substants Looduses on kõige peenem.

Ta läbib ilma erandita kõik mateeriad. Järelikult igas materiaalses moodustises, tänu vastustikusele mõjule, sünnivad kindlad "kujundid". See aga tähendab, et igas oma mitmekesisuses - mikromaailmast makromaailmani välja, on mateerial kindel teadvuse potentsiaal.

Ja kuna energia on samuti osa mateeriast, siis ka igasugustel energiavoogudel on kindlad teadvused. Seega, mu kallid õed ja vennad, nendega saab läbi rääkida! Ja vajadusel neid ka oma Tahtele allutada. Juhul muidugi, kui teil selleks jõudu jätkub.

Sellepärast ka vanades muinasjuttudes, legendides, bõliinades suhtlevad kangelased kergesti stiihiatega - jõgede, pilvedega, päikesega, tuulega, mägede, puudega.

Peame mõistma, et igal etnosel on oma kollektiivne Teadvus.

Ühine etnoste, rahvuste teadvuse summa moodustab maise Ühendteadvuse.

Maine Ühendteadvus on seotud Emakese-Maa Teadvusega, Jarila. See on väga tähtis!

Sest tandemist Midgard-Jarila sõltub see, kas Valge rahvas saab olla Midgardil või ei saa.

Selle eest võitleski Peruni poeg Daždbog (Tarh).

See seadus motiveeris teda, kui ta tulistas alla kuu Lelja ja purustas kaštšeide baasi.

Ja ka meie peame enese sees iga oma sõnaga purustama kaštšeide tugisambad meie heledate Kõrgeimate Jumalate seaduste läbi."

Selline oli siis üks meie Esiisadelt pärinev jumaliku seaduse tekst.

Ja oma viimaseid konvulsioone tegevas ajupesulas "koolis" räägitakse, et kõik seadused on millegipärast väljamõeldud-leiutatud-avastatud teatud nurga all oleva ninakujuga robotite poolt...kellele kukkus pähe õun...kes nägi und...kes avastas "midagi" aias vihmausse kaevates.

Ja isegi "fakt" ise, et enamik "seadusi" on avastatud enam-vähem viimase 150 aasta jooksul, ei pane kedagi imestama ja mõtlema, et varem oli kahejalgne nii pimeloll, et pidi ootama miljardeid aastaid, et tuleks kusagilt liivakõrbest oma Hinge mahamüünud pätt ja jääks korraks magama - ikka selleks, et meil ammu teadaolevaid seadusi unes nägema hakata!

 

Ja me saame taas alustada lastele Teadmiste jagamist - ikka selleks, et neist Inimesed kasvaksid, kes oskavad hoolitseda oma Emakese-Maa eest ja tunnevad ka siin valitsevaid jumalikke printsiipe ehk Seaduseid!

........................

Aga kuidas üldse toimub Inimese EVOLUTSIOON ?

Inimesed on erinevatel tasemetel ja nende maksimaalne potentsiaal avaldub konkreetsel territooriumil konkreetse hõimu sees. Kui ollakse killustunud-eraldunud, ei avaldu midagi ehk Sugukonna tugi taha ei tule.

Kui ollakse koos Kogukonnas, järgitakse jumalikke printsiipe ehk reegleid, hakkab varem-või hiljem see sugukond tõusma ehk varem või hiljem hakkavad sündima sellesse Sugukonda või Rodi (jumal Rodi järgi) vägevad inimesed, kes hakkavad selle Rodi taset tõstma.

Jumalikkuse avamisest me oleme rääkinud, kuid tehniliselt käib see nii, et inimene peab olema ühendatud oma sugukonna Ühend-teadvusvälja, sealt edasi saab ta juba minna Üld-teadvusvälja ja see on juba ühendatud Emakese-Maa teadvusega.

Ja selle kaudu saab ta adekvaatset teavet olnu, oleva ja vajamineva kohta. Akashi kroonikateni välja.

Üks hiljutine vestlus kirjeldab pilti:

Mina: KÕIK on Tsirkus, kõik siin on Mäng. See Mäng käib teie pärast, seepärast ei tasu vaadata mitte kunagi - mida teevad M.aod. Vaid tuleb tegeleda iseenda küsimuste lahendamisega ehk Oma Elu elamisega.

Vestluskaaslane.: ma hakkan sellest ka järjest rohkem arusaama. Mänguga hoitakse meie tähelepanu mõttetusel.

Mina: Eesmärk pole Pettus ise, vaid väga erinevate valikute virvarr milles Inimest õpetatakse orienteeruma. Sealhulgas ka Vale. Valega ei tule harjuda, vaid Valest tuleb aru saama hakata - see on peamine Mängu mõte. Kes aru ei saa, see lendab Mängust välja.

Looja ei saa olla nii enesekeskne, et ta sööks ennast elusast peast niisama - ilma tagamõtteta. Ouroborose madu on hea Sümbol - see näitab meie Maailma toimimisprintsiipi - madu sööb ennast selleks, et sündida "söödud" materjalis uuesti ja uuesti. Söömata ennast mitte kunagi lõpuni!

Vana maailm sureb selleks, et Uus Maailm saaks sündida.

Kui ei sureks, siis ei saaks sündida. Kui ei sünniks - siis ei sureks.

Alati pole loogika abiks, vahel on ka ratsionaalsuse mõistmine abiks, kui sellest "liigne" emotsioon välja jätta. Nii et - kaasuv emotsioon on vältimatu, sest on töövahend, kuid PIDEV emotsioon takistab vahel asjadest arusaamist.

Kui mõelda tavaloogika printsiipe järgides, et kui sul on haamer - siis sa ju ei tao sellega 24/7 - lihtsalt sellepärast, et nüüd on sul haamer.

Kuid emotsioonidega on nii, et igale nähtule "reageeritakse" vastava "loogikale" alluva emotsiooniga - unustades ära, et Vaatleja on alati kiretu ehk emotsioonitu.

Kuid emotsioonide liigne kasutamine näitab, et oma ülesannet - emotsioonid selgeks kogeda - võetakse äärmiselt tõsiselt. Kuigi vahel võib see liigne tõsidus hukutada, nagu iga asi üledoosis tavaliselt ka teeb.

Ma panen punkti teemale 12 või 16 Aja arvestus.

Ma räägin ehk kunagi sel teemal, mis on väga pikk – kuid lühidalt :

me oleme praegu 4 stiihia Ilmas 4 + 1, Maa, Vesi, Tuli, Õhk + Eeter.

Me liigume nö 8 stiihiaga Ilma ehk Uude Maailma.

Aga räägin Veedade ajaarvamise mudelist.

Neil oli ööpäevas 32 tundi: 12 tundi Valge Aeg ja 12 tundi Pime Aeg. Jaotub ööpäev järgmiselt: 4 tundi hommik ja 12 tundi päev ning 4 tundi õhtu ja 12 tundi öö.

Jumal Peruni märk on SIG, sellest tuli vale aja tähis, mis on sekund.

Vene keeles on sõna „зигануть” ja kui küsida slaavlase käest, mida see tähendab, siis ta ütleb umbes nii, et: minema kihutama, kargama, volksama, vupsama...teadmata selle sõna algset tähendust.

Algne tähendus on aga see, et „зигануть” tähendas Inimest, kelle Aeg oli läinud valeks ja kes oli kaotanud kontakti Alg-allikaga.

Kui ei sünkroonita ära oma Aega planetaarse Ajaga ei saa minna ka Sugukonna egregori, sealt edasi planetaarse ergegori kaudu ühendusse Emakese – Maa infoväljaga, mis ongi AKASHI kroonikad.

Nii et Aeg paika – ja alustuseks ära viibi Minevikus mida enam ei tule, ära kao Tulevikku, mida veel pole ja ole siin ehk Ela Oma Elu!

146003296_465518388142054_28903254056569

04.veebruar 2021

45. Pravi, Slavi, Javi, Navi

Mina ütlen, et meie "sees" on Pravi, Navi ja Slavi Ilm ja me loome Javi ehk nähtava Ilma.

Pravi Ilm - koosneb ruumidest ja reaalsustest, mis asuvad kõige lähemal Ürgsele Valgusallikale.

Pravi Ilm on inimeste ja elusolendite neljamõõtmeline maailm.

Meid ümbritsev Javi Ilm on kollaste Tähtede ja Päikesesüsteemide maailm, ta on samuti vaid liivatera lõputus Universumis.

Kõrvuti temaga eksisteerivad valged, sinised, lillad, roosad, rohelised Tähed ja Päiksed ja veel teised, mida meie meeled ei suuda tajuda.

Neid on lõpmatu arv, kuid kõik see on tühine teiste maailmade, mis asuvad väljaspool meie Universumit.

Navi-maailm (vaata ise astraalne ja mentaalne mõisteid) sisaldab endas rohkem mitmemõõtmelisi ruume ja Reaalsuseid, kui Javi Ilm.

Algselt oli Navi ühine, kuid Valguse ja Pimeduse jõudude pideva vastasseisu tõttu eraldati kõik Navi tumedad ilmad Valguse Ilmadest ja suruti madalamale Javi Ilmast.

Kõik Veeda rahvaste legendid maailma loomisest räägivad, et meie poolt nähtav mateeria - Javi, loodi viimasena.

Algul, nagu eespool nägime, loodi Pravi Ilmad ehk jumalate Ilmad, seejärel lahendati Navi Ilmade küsimused ja alles seejärel meie füüsilised Javi ilmad.

Kui inimeste maailm on neljamõõtmeline (kolm ruumimõõtu ja üks ajamõõde), siis Kuldse Tee ääres asuvatel ilmadel on järgmised mõõdete arvud: Legide Ilm - 16, Arlegide Ilm - 256, Araanide Ilmad 65536, ja siis on veel mitmemõõtmelisemaid Ilmasid - Hiilguse Ilmad, Nirvana maailm ja nii edasi kuni Pravi Ilmadeni välja.

Enne Javi Ilmade teket olid olemas ainult Pravi ja Taevased Navi Ilmad.

Heledat Navi nimetatakse Slavi ning seda nimetatakse veel ka Siniseks maaks ja Taevane Svarga, aga tume Navi on Inferno.

Nüüd on Navi Ilm meie jaoks ainult "Unede riik". Mõnele inimesele on need ka praegu ligipääsetavad, kuid enamikul pole selleks vajalikku vaimset puhtust.

Mõnikord näevad magavad inimesed oma erilise unenäo ajal unes seda sinise valgusega valgustatud ilma (Slavi) ja kui poleks maa külgetõmmet, siis poleks Hing sellelt pühalt teekonnalt tagasi tulnud.

Mõni näevad unes ainult sissepääsu "Sinisele maale" tunneli suudme näol. Need inimesed mäletavad ärgates sealt lähtuvat erilist valgust, mis tuleb ei-tea-kust, kuid valgusallikas jääb arusaamatuks.

Ja vaid mõned maa peal elavate inimeste Hinged saavad teadlikult osa võtta Slavi Ilmade elust, võttes sealt kaasa ebamääraseid mälestusi. Kuid teadvuseta olekus või sügavas unes, millest ärkamisel me midagi ei mäleta, on inimesed seal sagedamini kui arvata oskavad.

Aine tihedus või hõredus erinevates maailmades on ainult meie suhteline, inimlik taju.

Javi Ilmas (füüsiline maailm) leidub selliseid tihendaid maailmu, millega võrreldes on meie maise aine tihedus väga tühine Kristalli Ilmad näiteks.

Ja kõik need maailmad on asustatud, ka sealsete elusolendite tajumisorganid on kohandunud nende keskkonnaga, nagu meil siin. Ka teistes ilmades peavad seal elavad olendid "olemasolevaks" ainult oma maailma ja kõik, mis jääb nende tajumisvõimest kaugemale, näib neile olematu ja abstraktne.

Kuid peale Javi Ilmade, nagu eespool mainitud, eksisteerivad Navi ja Pravi kõrgemad maailmad ja nende kõrgemate maailmade struktuuri on võimatu meie piiratud keeles sõnadega õigesti kirjeldada.

Elu areneb kõigis maailmades tsükliliselt, spiraalis ja igas suures tsüklis, nagu ka paljudes väikestes (iga väike spiraal on keerdunud ümber suurema), korduvad ühtede ja samade samade sündmuste sarnasused.

Maailma kujunemine areneb spiraalina ümber selle sisemise vaimse punkti, kuhu sellel on tõmme. Aegade tsüklid ja kordused on sarnased, kuid mitte võrdsed ja minevik ei tule enam kunagi tagasi.

Galaktikate ja teiste objektide vastastikune mõju Universumis on äärmiselt keeruline.

Selle käigus voolab energia pidevalt mateeriasse ja vastupidi.

Igal planeedil, tähel, päikesel on oma kaksikud teistes reaalsustes - Javis, Pravis, Navis.

Ja tihendatud aine maailm - meie nähtav maailm, on vaid vari teistest maailmadest, mis ei ole moodustatud materiaalsetest aatomitest, vaid peenenergia osakestest.

Vana surm ja uue sünd toimub Universumis pidevalt. See on see mootor, mis võimaldab tal eksisteerida.

.............

Deemonid kasutavad inimese juhtimiseks kolme alumise Keha-Teadvust ehk ego tasandit.

Keha-Teadvusest kõrgemale deemonid ei ulatu.

Mille kaudu nad juhivad:

- esimene tšakra – materiaalsus

- teine tšakra – seksuaalsus

- kolmas tšakra - karjäär

Seepärast tuleb ikkagi teha valik, kus on sinu koht ja Inimese koht on heledad Valgusilmad.

Tuleb teha selgeks, mida teha, et minna heledatesse ilmadesse ja selleks on inimesel Teadmised.

Teadmised tõstavad sind piltlikult Valgetesse Ilmadesse.

Kui sa hakkad Teadmisi kasutama, siis muutuvad Teadmised selleks mullaks, kuhu sa saad oma juured ajada, sügavale-sügavale, selleks et tumedad tuuled sind pikali ei lükkaks.

Inimese valik on kas libiseda alla või pürgida, pingutada ülespoole, heledatesse Ilmadesse.

See on imelik, aga heledaks muudavad Ilmad just Teadmised, Teadmised tõstavad sagedust ja sagedus hakkab üha rohkem ja rohkem lähenema jumalikule kõrgsagedusele, nii et me liigume järjest heledamatesse Ilmadesse, kuni me suubume taas Koju ehk sulandume Valgusesse, olles täidetud Valgusest ja Armastusest. Ehk sellest, millest me kunagi oma pika Tee alguses olimegi.

pilt 1 https://www.dropbox.com/.../NAVI%20JAVI%20PRAVI%20KEHAL...

pilt 2 https://www.dropbox.com/.../NAVI%20JAVI%20PRAVI%20

147973288_467105044650055_42492556329655

07.veebruar 2021

46. Inimene ja vedism

Need inimesed võivad küll olla rahva hulgas, kuid nad ei kuulu sinna ...

Need inimesed elavad Süsteemis, kuid Süsteem ei ela neis ...

Nad elavad tavaliste inimeste seas, kuid nad on ühtaegu nii tavalised kui ka erakordsed.

Nad viibivad "statistilise keskmise" sarnaste inimeste seas, kes on karjaprogrammidega harjunud, kuid nad ei allu neile.

Nad on vabad stereotüüpidest ja pealesurutud valeväärtustest.

Nad hindavad oma vabadust, nad vabanevad üha enam illusioonidest, hindavad oma unikaalsust, seetõttu kuulavad nad kõigepealt iseennast, mitte teiste arvamust.

Kõigepealt kuulavad nad oma sisemise hääle sosinat.

Nende jaoks on see nende Tee peamine orientiir.

Te võite neile rääkida tuhandeid sõnu, anda tuhandeid nõuandeid, kuid kui see ei ühildu nende sisemise häälega, naeratavad nad teile vastuseks ja lähevad oma teed.

Nad näevad välja nagu täiesti tavalised inimesed ...

Vähemalt eemalt tundub nii.

Kuid niipea, kui te neile lähenete, paneb miski teid algul värisema ... ja täidab seejärel rahulikkusega ...

Ainuüksi olemine selliste inimeste kõrval täidab teid energia, rahu ja ka tundmatu jõuga, mida sooviksite järgida ...

Miski eristab selliseid inimesi kardinaalselt kõigist teistest ...

Nende enesekindel, sügav pilk tungib läbi, nagu röntgenikiirgus ...

Nad teavad, mida nad tahavad. Nad teavad, kuidas seda saavutada. Ja nad saavutavad selle, mida nad tahavad ja mida nad väärivad. See ei ole isekuse küsimus, see ei ole masside tunnustuse, austuse ega ka autasude küsimus.

Nad tahavad endast maha jätta väärtusliku ja vajaliku panuse.

Nad tahavad teistele näidata, et kõik on võimelised enamaks.

Nad tahavad näidata, et saate elada teisiti, täiuslikumalt ja harmoonilisemalt.

Nad tahavad aidata teistel inimestel oma võimeid arendada, rohkem saavutada ja silmi avada, Südameid avada.

Nad teavad, et kõigi sees on olemas Looduse poolt kingitud uskumatud võimalused ...

Neis on tunda jõudu ...

Jõud väljaspool sõnu, Inimese olemuse jõud ...

Unikaalsuse jõud, avatud, põleva Südame jõud ...

Isegi kui te pole selliseid Inimesi varem kohanud, tunnete nad kohtumisel kindlasti ära ...

Vladimir Šustov

INIMENE VÕI PARASIIT - "JUMALATE MÄNGUD".

Millest algab Inimese maine allakäik?

Mustad loovad tehislikult nn puudusteadvuse.

Tekitatakse "puudus" söögist-veest-naftast-rahust jne. "Kõik saab otsa". Ja kohe-kohe saab otsa! Mitte küll homme, aga aastaks 2049 päriskindlasti, sest teadlased on selle välja arvutanud...

Inimene võtab selle teadmise omaks ja hakkab nüüd pingutama AINULT SAAMISE NIMEL, sest varu peab ju olema!

See poleks ju halb, kuid ta unustab seejuures täielikult ANDMISE, JAGAMISE ja kangutab sellega ennast täielikult "vasakule" ehk deemonlikule poolele.

Aga mis on andmine?

See on energia väljastamine ehk energiate vaba voolamine või veel täpsemini ARMASTUSE JAGAMINE, millest ongi tehtud kõik "energiad".

Armastuse jagamine tagab Hinge ehk Toorusvälja mõlema poole - nii ülemise ehk heleda, jumaliku poole, kui ka alumise ehk tumeda, deemonliku poole - laitmatu töö.

Säilib tasakaal ehk Harmoonia.

Kuid kui Inimesel töötab ainult "saamise programm", hoitakse kogu ringvoolu ainult alumise ehk tooruse deemonliku poole peal ja suletakse ülemise poole Väljad.

Seljuhul heleda energo-informatsiooni vool pidurdub ja me ütleme, et Valged jumalad ei saa enam "toitu".

Siis ka heledaid inimlikke iseloomujooni enam ei kasutata ega kogeta.

Nüüdsest alates on Armastuse läbivool Südamest ehk toorusest maha pidurdatud kuni sinnani, et saab öelda "tema süda on suletud".

Sellega on rikutud tasakaal. Inimene toidab ühel või teisel moel tumedaid tegelasi - tootes nendele vajalikku madalsageduslikku energo-informatsiooni ja ta ise on täis oma Peremehi - larve ja deemoneid.

Inimesest on saanud parasiit. Tarbija.

Temas on ülekaalus negatiivsed iseloomujooned, ta on deemonlik, tema "värving" on määrdunud hallist kuni mustani, Ta on energo-vampiir ja ta on pühendunud täielikult tumeda poole tegelaste teenimisele. Selliseks moondab Inimese deemonlik ühiskond.

Inimlik pool on parasiidil täielikult kollabeerunud.

Mida siis teha kui Inimene avastab, et ta on selline?

Tuleb taastada Armastuse läbivool Südamest.

Kuidas?

Tuleb teha kõike vastupidiselt senisele.

KÕIK kokkukuhjatud "hea-ja-parem" tuleb energo-informatiivses vormis tagasi anda Universumile.

Veel tuleb mõista seda, miks peatus Armastuse läbivool tooruses?

Kas Tume energia pidurdas selle voolu?

Ei!

Tegelikult Inimene ise pidurdas Armastuse voolu - võttes vastu Tumeda poole pakkumise - hakata võtjaks ehk parasiidiks.

Parasiidiks, kelle esmane prioriteet on isiklik kasu, isiklik heaolu, isiklik mugavus, millega ta lõikab ennast lahti Inimeste Ühendteadvusväljast ja ühendab ennast täielikult deemonliku poolega.

Temast saab lüpsilehm või siis Ori. Leppides tumeda poole pakkumisega, kaob inimlik uhkus, väärikus ja võetakse omaks orjamentaliteet.

Kui Inimene mõistab tehtut ja teeb kannapöörde, siis andmise puhul peab taastuma Armastuse läbivool Südamest.

Inimene peab mõistma, et Loojana pole tal mitte midagi muud peale Armastuse ja peale Armastuse pole tal ka mitte midagi muud jagada. Küll on Armastusel palju erinevaid vorme, kuid sisu on alati üks.

Kuidas taastada Armastuse läbivool Südamest?

Andmise puhul peab see "käima" läbi Südame.

Inimene peab taastama jälle oma sideme Valge poolega.

Ta peab tunnetama Südamega jällegi heleda kõrgema poole kergeid harmooniaid, tal peab sisemuses jälle "kerge" tunne tekkima - hakkab kergem.

Ta peab sisemiselt jälle "helisema" hakkama!

Tuleb leida taas see pidevalt ühtlana õnnevibratsioon, mis seadistab Inimest vaid Headusele ja paneb ta särama!

See võib olla pikk protsess.

Kõigepealt tuleks avada Süda Armastusele, siis hakata jagama ja alguses ei liigu Armastuse energia kuigi kergesti...

Kuid kui teha sellest omale harjumus, siis hakkab energia järjest kergemini voolama.

Harjutamise käigus tuleb vabastada kõik need klambrid, mis Armastuse voolu takistavad. Negatiivsed iseloomujooned ehk Karma väljendused ja töö Hingega on märksõnadeks.

Kui Armastuse vool on piisav, siis saab tekkinud Tasakaalu säilitada Tänuenergiaga. Teha neid tegusid, mis loovad teistes Inimestes tänuenergiat teile ja varsti te kümblete Armastuse energia meres.

REEGEL: kui Inimene - Looja loob peamiselt Tänuenergiast Olevat, ei kao tasakaal ja ta ei muutu parasiidiks.

Kui sul on pidevalt puudus, siis oled sa parasiit ja olukord paraneb alles siis, kui muudad oma polaarsust.

Miks see vool läbi Südame veel oluline on?

Kui Inimene surmahetkel viibib väga rasketes energiates, siis naasmine oma Sugukonna juurde, Rod-i egregori on raske või võimatu. Kui sul on Maa peal mõni Sugukonna Kaitsja, kes sind peale surma nö "kergemaks muudab" ja õigesse kohta saadab, on hea.

Kuid on Lepinguid, mille korral ta seda mitte mingil juhul tegema ei hakka, sest seda nõuab Seadus. Siis kui on sõlmitud tugevad deemonlikud sidemed - Lepingud. Siis on Inimene või õigemini tema Hing Teise poole kaup.

Tumedast poolest vabastamine on väga oluline just ajastute vahetuse perioodil - nagu praegu, sest "peale tunde" kedagi enam isegi Karmaga jätta ei saa.

Ja veel on see oluline, sest "Maksa oma võlg. Sest järgmises Elus kannab see juba nimetust - Karma!

Nii et puhastu, taasta Armastuse tasakaal oma Südames ja muutu jälle Valguseks.

Selleks, kes sa päriselt oledki!

Inimene.

Säravvalge Kosmiline Jumal!

Mis on VEDISM

Vedism pole religioon ega kultus.

Vedism on meie esivanemate kosmiline koodeks.

Muistsete slaavlaste, aarialaste maailmavaade EI OLE kummardamise KULTUS, see on KULTUUR ja iidne süstematiseeritud Õpetus, mis on läbi imbunud meie Esivanemate Teadmistest ja Kogemustest ning aukartusest ümbritseva maailma ees!

Vaatame slaavlaste vedismi, sest see on kättesaadav.

Slaavi vedism on esivanemate usk ("ВеРа" v.k.), mille templiks oli Loodus ise.

Mõiste "ВеРа" on "VALGUSTATUS TEADMISEST" ja seda kirjutati kahe slaavi-aaria ruuniga ning seetõttu on sellel kaks juurt - "Ве" ja "Ра". Esimene ruun kannab heli "ve" ja tähendab Teadmist, teine ruun kannab heli "ra ja tähendab Valgust.

Pilt: https://www.dropbox.com/.../T%C5%A0AKRAD%20-%20JUMALAD%20...

149247106_468303887863504_57646658382863

09.veebruar 2021

47. Inimene ja kvanttasand

Inimese mõttetasand ehk kvanttasand

Mis on Teadmine? Me räägime mõttekujund, mõttevorm – mis need on? Neid pole ju olemas, sest need on nähtamatud. Sellest ei saa mitte keegi aru ja selle kohta pole ka linke. Jaa ... sellest ei saagi aru igaüks, sest sellest saab aru ainult Inimene.

Mis see on?

See on kvanttasand. See on Javi-ilma kvanttasand või alusmuster.

Maailm töötab aga läbi Eeter-tasandi ehk läbi kvanttasandi, see on Elu-Tasand.

Siia Ilma sobivad Inimese, jumala, Looja programmid – need on ise-reguleeruvad, taastuvad ja ka kaduvad. Ja nendes on olemas kvanttasand ehk neljandat mõõdet iseloomustav parameeter Aeg paigas.

Õige ja vale kirjeldab situatsiooni vaid läbi ühe ruumi ehk siis piltlikult „siin”, Javi Ilmas olevat, mis aga on „valmis” ehk on surnud, lagunev.

Inimese tasand kui Loojal on kvanttasand ja see jääb kahe vastuse vahele.

Aga see tabamatu "hren", see on see, nagu ütleb ka SPAS, et selle kvanttasandi on omandanud Inimene, kes saab aru, mida teha, kui talle öelda: „Mine sinna!” - „Ei tea kuhu?” „Too seda!” - „Ei tea mida?” Seesama kvanttasand, mis on vene keeles, eriti just vanavene keeles olemas.

Mida selgemaks kvanttasand saab, seda rohkem Inimene õpib kasutama erinevaid stiihiaid, printsiipe, seda kõrgemad sektorid temas valgustuvad, seda rohkem ta n-ö kiirgab.

Tema sära tugevneb.

Aga kui inimene läheb lapsepõlves aasale, jõe äärde, põllule, siis suure tõenäosusega tema eetertasandi kaaskond ühendab ta varem või hiljem Universumi arvutivõrku ja ta võtaks kasutusele kvanttasandi ehk ta hakkaks Loojaks.

Räägime kuidas see kõik praktikas välja näeb!

Harmoonia aspekt korrastab kõike ja kaos kahandab harmooniat ehk sööb harmooniat, loob kaost.

Nii hoitakse tasakaalu.

Elu ongi Armastus ja Armastus ongi Elu.

Ka surmas on Armastust, kuid väga vähe.

See tähendab, et surnud maailma harmooniatase on madal, seal on väga vähe Armastust. Ja seal on seepärast suur kaos, anarhia.

Ole Elu, Ole Valgus, ole Tuli!

150768921_472623077431585_71003897387883

16.veebruar 2021

48. Tahtevabadus. 2 Tahet ja 2 Vabadust

Maagia on olmes olemas igal juhul. Küsimus, kas valge või must maagia. Valge maagia on tegelikult Teadmised või Universumi ehituse tundmine ja selle vastasmõju kasutamine.

Kumb kahejalgsele sobib, sõltub juba sisemisest häälestusest.

Kui palju Hingel on negatiivseid ülesandeid ja kui palju heledaid on – juhul kui ikkagi Hing on olemas.

Kui hingelises Inimeses on väga palju tumedat, rasket energiat, siis ta käib korra heledast Ruumist läbi ja läheb tagasi oma tumedasse ehk kodusemasse harjumuspärasesse keskkonda. Miks see nii on seda vaatamegi hiljem täpsemalt.

Ka teispoolsuses olevad Esivanemad mõjuvad tugevalt Teadvuse valikutele: kas hele või tume pool.

Kuid kunagi pole asi lõplik ehk lootusetu. Kõik otsustab Tahe ehk määratus. Tahe määrab Inimese tegutsemisulatuse.

Kuid ka siis saab ta ikkagi alustada Valge Inimese teed. Lihtsalt tuleb olla endas olevatest tumedatest jõududes ja ka teispoolsuses olevatest tumedatest esivanematest tugevam. Avaldada Tahet ja hakata oma Tahet kasvatama. Muidugi on võti ikkagi Karma puhastus, mida enamik siinolijatest ka tegema on tulnud, kuid unustanud põhjustel, mida me käsitleme hiljem.

Peamine aga on see, et ta unustab, et ainuke guru planeedil on ta ise, kuid seda ainult jumala staatuses ehk ühendatuna Veda-Ra inimese evolutsiooni programmiga.

Järeldused teed ise, nagu ka oma valikud. Lihtsalt tuleks mõelda selle peale, et planeet üleneb hetkel, harmooniad tõusevad ja side Infernoga nõrgeneb. Tumedad kaotavad jõudu ja kui sul Teadvus on seotud Tumeda poolega ehk sisaldab vaid surnud poole Inferno informatsiooni, siis ühel päeval võib su mõistus Error-404 andma hakata.

Kõik sõltub Tahtest ja kui sinus on nii hele kui ka tume pool, siis praegu nendevaheline erinevus suureneb. Tume pool jääb Põrgu sagedusse, kuid planeet liigub ülemiste Ilmade sagedustesse.

Sellest ka see lõhkikäristatuse, peataoleku tunne. Sest isegi kui ei taha, sind pannakse tegema valikut.

Tume on ankur ja heledus, Valgus, Armastus sinus on õngekork, mis hoiab sind Inimesena „õiges” kohas, õiges sageduses ja on sulle kompassiks.

Praegu toimub Suur Lahkuminek ja see on alati dramaatiline. Kuid Valguse väravad on hingelistele ehk Inimestele alati avatud.

Ole ise vaid asjalik, võta tagasi oma Tahe ja tee temast omale ratsu, kes kannab sind tagasi Paradiisi.

Üks küsimus on veel – Teadmised.

Kelle pärusmaa see on?

Naised „koovad ajakangast”, see tähendab, et nad ei pane oma Sugukonna informatsiooni tikitavasse või muusse sarnasesse ainult käte abil, vaid nad salvestavad selle kõrgsageduslikus pildikirjas, silmadega. Seda on võimalik sealt hiljem maha lugeda.

Teadmiste poolelt on naistele pandud veel ülesandeks kõik see, mis on seotud laste saamisega, koduhoiuga, planeet Maa hoidmise, puhastamise ja uuenemisega, Rita seadusega.

Ja kui naine vajab vaimseid teadmisi, saab ta need mehelt, või olles koos mehega ka otseühenduses ehk Tervikus.

Kuid naised pole olnud vaimsete Teadmiste edastajad, vaid naised õpetasid ikkagi käsitööd, pärimust ja olmemaagiat tüdrukutele. Samuti õpetasid tüdrukutele Naiseks saamist ja olemist.

Kui naine on üksik ehk pool Tervikust, siis on tema Teadmised pärit kas Sugukonnast või Infernost ehk All-Ilmast.

Informatsioon tulebki sõnast Inferno-in.formo-informeerima või In-For-Meerima - In-For-Meeruma - muutma, ümbertegema.

Või ka moonutama ja moonutama siis mida-iganes - Teadmist, Reaalsust, paradigmat.

Kaosega luuakse muutused ja muutused on vajalikud erinevate kogemuste saamiseks.

Teadmiste moonutamist või informeerimist nimetatakse ka pettuseks.

Kui Inimesel puudub võime mõista ja teha vahet Tõel ja valel, siis võib talle „abi” ja „tõe” pähe pakkuda ka kõige hullumeelsemaid põrguprojekte. Ja ta jääb oma abilisi-päästeingleid veel pikalt tänumeeles ja pisarsilmi tänama, lennates ise suure kaarega sügavikku.

Niisiis kumbalgi sugupoolel on oma roll.

Mees on niisiis Vaimse Teadmise kandja, vahendaja, tal on see kohustus, võimekus.

Aga kui mees pole Vaimse Teadmise kandja, siis polegi kedagi teist, kes seda teha saaks.

Nüüd vaatame kahte suunda, kahte võimalust, mis tuleneb sõnapaarist Tahte-Vabadus.

Sest enamik väljendist Tahte-Vabadus aru ei saa.

On SVA-BO-DA, mis on jumala poole liikumine. SVA on taevas.

Vanausulised, staroverid ja vedism kannab algset Teadmist ehk Veeda Teadmisi ja Teadmistes on Alati olemas SVA-BO-DA.

See on "ülenemine Teadmiste läbi" ehk jumala poole minek või siis jumalaks muutumise Tee. Inimene - Looja on see, kelle jumalikkus on avatud.

Kuid veel on vastassuunas liikumine, mida tähistab sõna SVO-BO-DA, kus „o” on